Podnetné stretnutie akademikov v Poľsku

Koncom novembra sa deväť akademikov a jeden doktorand z našej fakulty malo možnosť stretnúť so svojimi náprotivkami z Univerzity Adama Mickiewicza, Poznani a Univerzity Hradec Králové počas trojdňovej výučby učiteľskej činnosti v Poznani, Poľsko. Aktivita sa uskutočnila vďaka projektu Erasmus+ SSHTeaching21+, ktorý sa zameriava na skvalitnenie výučby spoločenských a humanitných vied. Okrem prezentácie predbežného výsledku projektu 1 sa účastníci zúčastnili viacerých workshopov. Projekt sme mali možnosť prezentovať počas podujatia Multiplikátor mnohým účastníkom z rôznych inštitúcií. Hlavným organizátorom z Univerzity Adama Mickiewicza patrí naša veľká vďaka.
At the end of November nine academics and one PhD student from our faculty had the opportunity to meet their counterparts from the Adam Mickiewicz University, Poznań and the University of Hradec Králové during the three-day Learning Teaching Training Activity in Poznań, Poland. The activity was held thanks to the Erasmus+ project SSHTeaching21+that focuses on improving the teaching of social sciences and humanities in Higher Education. Apart from the presentation of the preliminary project result 1, the participants took part in several workshops. We had the opportunity to present the project during the Multiplikátor event to many participants from various institutions. Our big thanks go to the main organizers from the Adam Mickiewicz University.
317973493 857494902177475 869173993389880909 n

317797778 857494912177474 1263271460670543346 n

 
Text: doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD.
Foto: Bc. Josef Ležák

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem