Aktivity na podporu štúdia taliančiny

Veľvyslankyňa Talianskej republiky, J. E., pani Catherine Flumiani, navštívila 28. novembra 2022 Katedru romanistiky a germanistiky FF UKF v Nitre. Jedným z cieľov programu pani veľvyslankyne boli návštevy stredných škôl v spolupráci s Katedrou romanistiky a germanistiky FF.
Pani veľvyslankyňu sprevádzala vedúca katedry, prof. Eva Stranovská, počas celého dňa jej pracovnej návštevy v Nitre. Cieľom cesty bolo podporiť univerzitnú talianistiku a štúdium talianskeho jazyka na stredných školách. Prof. Roman Králik a Dr. Ervín Weiss zorganizovali v spolupráci s riaditeľmi nitrianskych stredných škôl sériu návštev na stredných školách, počas ktorých pani veľvyslankyňa rokovala s riaditeľmi o možnostiach ďalšej spolupráce a návštev Talianskej republiky prostredníctvom projektov. Následne sa stretla s vyučujúcimi aj so študentmi. Na všetkých stredných školách bola pani veľvyslankyňa srdečne prijatá riaditeľmi stredných škôl.
Zúčastnili sa všetky oslovené stredné školy v Nitre: Spojená škola Slančíkovej 2, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda aj Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského. Na každej škole mala pani veľvyslankyňa k študentom krátky príhovor v taliančine, v ktorom ich motivovala, aby taliančinu nevnímali len ako cudzí jazyk, ale aj ako jazykový nástroj, ktorý umožňuje rozvíjanie ich samotnej osobnosti, chápanie inonárodnej kultúry. Zdôraznila, že znalosť taliančiny pomôže študentom presadiť sa na pracovnom trhu.
foto Spojena 9 velvyslankyna
Zástupcovia Katedry romanistiky a germanistiky FF zároveň využili možnosť na propagovanie študijného programu učiteľstvo románskych jazykov a literatúr na stredných školách. Tento program ponúka možnosť štúdia a vykonania štátnej skúšky nielen v talianskom, ale aj španielskom a francúzskom jazyku. Zároveň je možné kombinovať aprobácie s inými prírodovednými a humanitnými predmetmi, čo dáva absolventovi štúdia široké možnosti pri profesijnom uplatnení a v pracovnej realizácii.
Naše úprimné poďakovanie patrí pani veľvyslankyni, ktorá si našla čas v jej pracovnom programe pre vzájomnú spoluprácu a rozširovanie možností štúdia talianskeho jazyka v Nitre. Rovnako naše poďakovanie patrí aj riaditeľom škôl a učiteľom taliančiny za prijatie a možnosť informovať žiakov stredných škôl o možnostiach štúdia na Katedre romanistiky a germanistiky FF UKF v Nitre.
Po ukončení návštev a prednášok veľvyslankyňa Talianskej republiky, J. E., pani Catherine Flumiani, veľvyslankyňa Rakúskej republiky, J. E., pani Mag. Margit Bruck-Friedrich, MA., pani prorektorka, doc. Martina Pavlíková, a prof. Eva Stranovská zhodnotili úspešnosť podujatí a dohodli sa na ďalšej spolupráci.
foto č.10
Text: prof. Eva Stranovská a doc. Natália Rusnáková
Foto: prof. Roman Králik

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem