Rektor UKF prijal veľvyslankyňu Rakúska

Rektor UKF, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prijal 28. novembra veľvyslankyňu Rakúskej republiky, J. E., pani Mag. Margit Bruck-Friedrich, MA., ktorá navštívila univerzitu v sprievode pani Kataríny Lesnej z Rakúskeho kultúrneho fóra. Na pracovnom stretnutí bola prítomná aj prorektorka pre medzinárodné vzťahy, doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., dekan Filozofickej fakulty, prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., a zástupca vedúcej Katedry romanistiky a germanistiky FF, Mgr. Ervín Weiss, PhD.
Predmetom pracovného stretnutia bolo rokovanie o medzinárodnej spolupráci UKF s univerzitami a ďalšími inštitúciami v Rakúsku. Ďalším dôležitým aspektom pracovného stretnutia bolo rokovanie o aktuálnych možnostiach štúdia nemeckého jazyka na Filozofickej fakulte, ktoré pani veľvyslankyni predstavil zástupca vedúcej Katedry romanistiky a germanistiky, Mgr. Ervín Weiss, PhD.
rak velvyslankyna
Dr. Weiss zdôraznil dôležitosť znalosti nemeckého jazyka v rámci nitrianskeho regiónu, ako aj potrebu osvety ponuky štúdia nemčiny na Filozofickej fakulte UKF v Nitre pre študentov gymnázií a ostatných stredných škôl. Atraktívnosť nemčiny spočíva v jej následnom uplatnení v praxi, napríklad v rámci priemyslu, turizmu, ale aj v rámci pôsobenia opatrovateliek a zdravotných sestier v nemecky hovoriacich krajinách. Jednou z aktuálnych vízií Katedry romanistiky a germanistiky FF je aj možnosť vytvoriť kombinovanú možnosť štúdia ošetrovateľstvo a nemecký jazyk.
Na záver pracovného stretnutia pani veľvyslankyňa vyjadrila poďakovanie za prehľadne spracovanú medzinárodnú spoluprácu UKF s rakúskymi univerzitami a ďalšími inštitúciami a ponúkla spoluprácu Veľvyslanectva s UKF v rôznych aspektoch v rámci vzdelávania, kultúry a umenia.
Text: doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF
Foto: Bc. Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem