Stretnutie vedenia fakulty so študentmi

V utorok 29. 11. 2022 sa uskutočnilo stretnutie vedenia fakulty s vybranými študentmi jednotlivých katedier a ústavov. Na stretnutí sa zúčastnili prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre, PhDr. Daša Nováčiková, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy a rozvoj, Mgr. Patrik Petráš, PhD., prodekan pre vzdelávanie, a Ing. Ingrid Ráczová, tajomníčka fakulty. Keďže Filozofická fakulta má od októbra nové vedenie, cieľom tohto stretnutia bolo okrem zoznámenia vypočuť si potreby a návrhy študentov, a to nielen z oblasti štúdia a jeho organizácie, ale spolu so študentmi sme hľadali možnosti skultúrnenia spoločných priestorov, v ktorých študenti trávia čas. Tešíme sa, že sa na stretnutí rozvinula inšpirujúca diskusia. Spolu so študentmi sme sa zároveň na stretnutí dohodli na vytvorení študentskej rady, ktorá by ako neformálne zoskupenie študentov bola poradným hlasom pre vedenie fakulty. So študentmi budeme spolupracovať pri organizácii podujatí, ale tiež budú mať možnosť sprostredkovávať podnety svojich spolužiakov predstaviteľom fakulty. Táto študentská rada je otvoreným združením, radi privítame nových aktívnych členov, stačí napísať e-mail prodekanovi pre vzdelávanie na .
Študentská rada začína v tomto zložení:
Bc. Lucia Bieliková (1. ročník, SJNV22m)
Bc. Andrej Birčák (2. ročník, TAS15m)
Bc. Petra Bírová (1. ročník, MS22m)
Ingrid Bothová (3. ročník, SJAJ15b)
Bc. Edita Bugata (1. ročník, AJRO22m)
Bc. Timotej Fedor (1. ročník, ETN22m)
Bc. Alexandra Hollá (1. ročník, ES22m)
Katarína Hudečeková (2. ročník, AERL15b)
Michal Jakubík (2. ročník, SJET15b)
Bc. Nikoleta Jakušová (1. ročník, HIES22m)
Bc. Lívia Kodajová (1. ročník, TAN22m)
Bc. Matúš Kukučka (1. ročník, EVP22m)
Kristína Magová (1. ročník, ZU22b)
Adela Malčeková (2. ročník, RKT15b)
Bc. Sofia Marcinkechová (1. ročník, MS22m)
Františka Moravcová (3. ročník, AJNV15b)
Bc. Simona Nehézová (1. ročník, MS22m)
Bc. Petra Ožvoldíková (1. ročník, AJRO22m)
Diana Petríková (3. ročník, KU15b)
Mgr. Paula Píšová (doktorandské štúdium, Katedra romanistiky a germanistiky FF UKF)
Bc. Tatiana Sadloňová (1. ročník, EVP22m)
Aleksandr Saltykov (1. ročník, RJIOK22b)
Etela Sedláková (2. ročník, SJES15b)
Bc. Lucia Trégerová (1. ročník, HI22m)
Ema Vlasáková (2. ročník, KU15b)
 

Text: Mgr. Patrik Petráš, PhD.
Foto: PaedDr. Peter Horváth

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem