Romanisti na Týždni vedy a techniky

Romanistická sekcia Katedry romanistiky a germanistiky FF UKF v spolupráci s O. z. Romanistica Nitriensia sa zapojila do celoslovenského podujatia Týždňa vedy a techniky. Počas tohto týždňa si pripravila a realizovala pre žiakov a študentov románskych jazykov dve podujatia, na ktorých sa účastníci zoznamovali nielen s jednotlivými sférami techniky, ale mali možnosť si rozšíriť vedomosti, kognitívne schopnosti a kreatívne myslenie.
IMG 20221108 111505
Prvé usporiadané podujatie sa pohralo s ponímaním pojmu techniky, pretože študentom FF UKF priblížilo techniky z pohľadu umenia. Tvorivé dielne s názvom Avantgardné umenie vo Francúzsku, Taliansku a Španielsku prebehli v utorok 8. novembra v priestoroch FF UKF na Hodžovej ulici. Podujatie viedla Mgr. Paula Píšová a prekladu do španielskeho jazyka sa ujal prof. Mirko Lampis, PhD. Spoločne študentov najskôr vniesli dialogickým a interpretačným spôsobom do sveta techniky a poetiky vybraných avantgardných hnutí, bohato rozvíjaných v predmetných románskych krajinách, a následne študenti konfrontovali hranice svojej kreativity, keď v druhej praktickej časti podujatia sami tvorili technikou koláže umelecké diela na zadanú tému.
IMG 20221109 085755
Druhé podujatie Čítajme s porozumením o závislosti na smartfónoch bolo zamerané na súčasnejšiu problematiku moderných technológií. Zážitkovú hodinu čítania a diskusie pre študentov francúzskeho jazyka Spojenej školy Slančíkovej 2 pripravili a v stredu 9. novembra v priestoroch strednej školy viedli Mgr. Linda Adlerová a Mgr. Paula Píšová. Počas vyučovacej hodiny diskutovali so žiakmi o súčasnom – čoraz markantnejšom – probléme závislosti na smartfónoch. Do tejto problematiky nahliadli prostredníctvom práce s populárnym textom repovej piesne francúzskeho interpreta Soprana. Žiaci tak kriticky premýšľali nad predmetnou témou, ale zároveň si rozvíjali kognitívne schopnosti a čítanie s porozumením vo francúzštine.
Text: Mgr. Linda Adlerová a Mgr. Paula Píšová
Foto: Mgr. Linda Adlerová, Mgr. Paula Píšová a Bc. David Mikula

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem