Časopis Topics in Linguistics už aj v databáze ERIH PLUS

Medzinárodný vedecký časopis Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre Topics in Linguistics indexovaný v databáze Elsevier – SCOPUS bol 15. apríla 2015 prijatý aj do databázy ERIH PLUS. Časopis Topics in Linguistics (ISSN 1337-7590) je medzinárodný vedecký časopis, ktorý katedra vydáva od roku 2007. Primárne sa orientuje na všeobecnú lingvistiku, analýzu diskurzu, pragmatiku, sociolingvistiku a komparatívnu lingvistiku. Jeho cieľom je podporovať interdisciplinárne, medzijazykové a interkultúrne prístupy k skúmaniu jazyka.
V časopise sa publikujú kvalitné originálne diela zamerané na rôzne teoretické a metodologické perspektívy pri skúmaní širokej škály aktuálnych otázok lingvistických štúdií. Vychádza v elektronickej a na požiadanie v tlačenej podobe v anglickom jazyku. Časopis od roku 2014 vydáva vydavateľstvo De Gruyter Open a počnúc číslom 13/2014 je indexovaný v databáze Elsevier – SCOPUS a nasledujúcich medzinárodných databázach: 
Cabell's Directory
Celdes
CNPIEC
EBSCO - Communication Source
EBSCO Discovery Service
Google Scholar
J-Gate
Journal TOCs
Naviga (Softweco)
Primo Central (ExLibris)
ProQuest -Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA)
ReadCube
SCImago (SJR)
Summon (Serials Solutions/ProQuest)
TDOne (TDNet)
WorldCat (OCLC)

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem