Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020

Časopis Topics in Linguistics už aj v databáze ERIH PLUS

Medzinárodný vedecký časopis Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre Topics in Linguistics indexovaný v databáze Elsevier – SCOPUS bol 15. apríla 2015 prijatý aj do databázy ERIH PLUS. Časopis Topics in Linguistics (ISSN 1337-7590) je medzinárodný vedecký časopis, ktorý katedra vydáva od roku 2007. Primárne sa orientuje na všeobecnú lingvistiku, analýzu diskurzu, pragmatiku, sociolingvistiku a komparatívnu lingvistiku. Jeho cieľom je podporovať interdisciplinárne, medzijazykové a interkultúrne prístupy k skúmaniu jazyka.
V časopise sa publikujú kvalitné originálne diela zamerané na rôzne teoretické a metodologické perspektívy pri skúmaní širokej škály aktuálnych otázok lingvistických štúdií. Vychádza v elektronickej a na požiadanie v tlačenej podobe v anglickom jazyku. Časopis od roku 2014 vydáva vydavateľstvo De Gruyter Open a počnúc číslom 13/2014 je indexovaný v databáze Elsevier – SCOPUS a nasledujúcich medzinárodných databázach: 
Cabell's Directory
Celdes
CNPIEC
EBSCO - Communication Source
EBSCO Discovery Service
Google Scholar
J-Gate
Journal TOCs
Naviga (Softweco)
Primo Central (ExLibris)
ProQuest -Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA)
ReadCube
SCImago (SJR)
Summon (Serials Solutions/ProQuest)
TDOne (TDNet)
WorldCat (OCLC)
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem