Katedra translatológie na fóre v Bruseli

Na pôde Európskej komisie v Bruseli sa 9. – 11. novembra 2022 uskutočnil ďalší ročník podujatia Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad s názvom Translating Europe Forum (TEF). Podujatie patrí dlhoročne k najväčším a najprestížnejším prekladateľským podujatiam v Európe, ktoré pravidelne spájajú predstaviteľov prekladateľského trhu, profesie, inštitúcií EÚ, výskumníkov, zástupcov vzdelávacích inštitúcií a vývojárov nástrojov a technológií uplatniteľných vo svete prekladu a komunikácie. Tohtoročnou témou TEF bola dostupnosť obsahu a informácií a úloha prekladu a technológií v zabezpečovaní prístupu pre všetkých.
Zastúpenie na TEF 2022 mala opätovne aj nitrianska Katedra translatológie FF (KTR), ktorá sa ako jediná na Slovensku môže pýšiť uznaním Európskej komisie v podobe začlenenia do medzinárodnej siete European Master's in Translation (EMT). Katedra má v tejto sieti dlhodobo silné postavenie, v aktuálnom období zhmotnené taktiež v zastúpení vo Výkonnej rade siete vedúcou KTR, doc. Emíliou Perez, PhD., ktorá je v rámci siete taktiež zakladateľkou pracovnej skupiny venovanej vzdelávaniu budúcich profesionálov v oblasti audiovizuálneho prekladu, dostupnosti obsahu a médií. V pracovnej skupine, ktorú dodnes vedie, je momentálne združených 36 členov z trinástich európskych krajín.
TEF 3
Doc. Emília Perez, PhD., nás reprezentovala aj na tohtoročnom TEF, kde na výzvu Generálneho riaditeľstva pre preklad pripravila panelovú diskusiu o univerzitnom vzdelávaní v oblasti audiovizuálneho prekladu a dostupnosti obsahu a informácií v Európe. Prijatie do jej diskusie prijali zástupcovia prekladateľského trhu, profesie, univerzitného vzdelávania a vývoja technológií, konkrétne Diego Cresceri, zakladateľ a CEO spoločnosti Creative Words a prezident európskej asociácie prekladateľských agentúr ELIA (European Language Industry Association), prof. Jan Hajič z Ústavu formálnej a aplikovanej lingvistiky z Karlovej univerzity v Prahe, prof. Tiina Tuominen z Univerzity v Turku a Hendrik Walter Johnes – viceprezident Európskej asociácie prekladateľov audiovizuálnych textov (AVTE).
Podnetnú diskusiu sledovalo na mieste až 450 účastníkov z celej Európy, pričom ďalších 1000 účastníkov sa na ňu registrovalo online.
TEF1
Text: doc. Soňa Hodáková, PhD.
Foto: archív DGT Európskej komisie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem