Rôznorodý Týždeň vedy a techniky na Katedre anglistiky a amerikanistiky

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF počas Týždňa vedy a techniky, ktorý sa konal v dňoch 7.-11.novembra 2022, zorganizovala štyri úspešné podujatia pre študentov fakulty, žiakov základnej školy i odbornú verejnosť.
Prvé online podujatie s názvom On the Example of Icelandic: Technologies supporting the learning of modern, endangered, and archaic languages viedol Mgr. Branislav Bédi, PhD., ktorý pôsobí ako projektový manažér v The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies. Jeho prednáška i následná diskusia so študentmi fakulty bola zameraná na rozvoj online nástrojov pre učenie sa modernej islandčiny, islandského znakového jazyka a starej nórčiny, medzi ktoré v súčasnosti patrí online platforma LARA (Learning and Reading Assistant). Platforma LARA podporuje transformáciu nešifrovaných textov do interaktívnej multimediálnej podoby, pomocou ktorej si žiak rozvíja zručnosť čítania v druhom cudzom jazyku, zlepšuje si výslovnosť a nadobúda novú slovnú zásobu.
Druhé podujatie, resp. workshop s názvom Londýn ako ho nepoznáte bol realizovaný študentkami učiteľských študijných programov FF UKF Bc. Simonou Obrancovou a Ingrid Bothovou pod vedením Mgr. Ivany Horváthovej, PhD. pre žiakov 7. a 9. ročníka ZŠ Žitavany formou zážitkového kooperatívneho učenia. Prostredníctvom kreatívnych, komunikatívnych a interaktívnych aktivít sa žiaci dozvedeli o Londýne zo súčasnosti i z jeho histórie, prehlbovali si poznatky o známych i menej známych pamiatkach Londýna, jeho symboloch a oboznámili sa so zaujímavosťami zo života kráľovnej Alžbety II. Workshop bol veľmi pozitívne ohodnotený prítomnými učiteľkami Ing. D. Korimovou a Mgr. G. Turčanovou, ktoré prejavili záujem o zúčastnenie sa na ďalších podujatiach organizovaných KAA, FF UKF. Realizovaný workshop dostal pozitívnu spätnú väzbu aj od prodekana pre vzdelávanie Mgr. Patrika Petráša, PhD., ktorý workshop osobne navštívil.
Tretie podujatie Doktorandské kolokvium: Mladá veda bolo primárne určené pedagogickým a výskumným pracovníkom KAA. Jeho cieľom bola prezentácia čiastkových vedecko-výskumných výstupov troch doktorandov KAA: Mgr. Erika Györgyho, Mgr. Lucie Marekovej a Mgr. Barbory Kolářovej a vytvorenie priestoru na odbornú a konštruktívnu diskusiu.
Štvrté podujatie Úvod do NLP: Ako lepšie porozumieť sebe aj iným bolo vedené študentkou učiteľského študijného programu Bc. Editou Bugata. Workshop bol zameraný na predstavenie neurolingvistického programovania ako psychológie interpersonálnej a intrapersonálnej komunikácie. Súčasťou workshopu bolo niekoľko praktických cvičení, ktorých cieľom bolo priviesť účastníkov k lepšiemu uvedomeniu si ako pracuje ľudská myseľ, ako premýšľame a ako funguje motivácia.
Text a foto: Ivana Horváthová

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem