Dve nové vysokoškolské učebnice na Katedre archeológie

Katedra archeológie predstavuje dve nové vysokoškolské učebnice:


Mária Hajnalová: Archeobotanika. Bratislava 2022. ISBN 9778-80-224-1949-9 je nielen učebnicou pre študentov archeológie, alebo príručkou pre terénnych archeológov a archeologických technikov. Je písaná a zostavená tak, aby zaujala aj nadšencov pre archeológiu a širšiu odbornú verejnosť.
Prezentuje odbor, ktorý skúma rôzne typy zvyškov rastlín z archeologických lokalít a na ich základe odhaľuje dlhú históriu využívania rastlín človekom, úzko spätú s vývojom spoločnosti, jej kultúrnymi tradíciami, so zmenami klímy a prírodného prostredia.
Stručne predstavuje jednotlivé smery archeobotaniky zamerané na skúmanie semien, driev, hľúz, vlákien, peľových a škrobových zŕn a fytolitov. Do väčšej hĺbky sa venuje postupom a metódam potrebným pre štúdium u nás najčastejších nálezov – zuhoľnatených semien a driev. Podrobne opisuje metódy používané v teréne a v laboratóriu aj postupy vyhodnotenia a prezentácie výsledkov.
Zuzana Borzová: Maďari v Európe včasného stredoveku. Brno 2022. ISBN 978-80-908220-5-4 je publikácia, ktorá prestavuje doposiaľ v slovenskej odbornej spisbe chýbajúci ucelený prehľad problematiky Maďarov vo včasnom stredoveku (predovšetkým) z pohľadu archeológie. Prezentuje doterajšie názory a výsledky výskumu týkajúce sa pravlasti, expanzie, spôsobu života a foriem spoločenského zriadenia, materiálnej kultúry, každodenných aktivít, vojenstva, pohrebných a rituálnych zvyklostí Maďarov pred a po usadení sa na novom území.
Táto vysokoškolská učebnica slúži k výučbe predmetov zameraných na archeológiu včasného stredoveku, materiálnu kultúru stredoveku, stredoveké reálie, ako aj štúdium stepných spoločenstiev v stredoveku v študijnom programe archeológia. Publikácia poskytuje informácie aj pre študentov a kolegov styčných vedných odborov, predovšetkým historických vied, a v neposlednom rade aj pre širšiu odbornú aj neodbornú verejnosť – záujemcov o predmetnú tému.
Veríme, že obe učebnice budú slúžiť nielen ako pomôcka pri výučbe, ale zaujmú aj ostatných čitateľov, pre ktorých archeológia a archeobotanika nie sú cudzie pojmy.
 

archeobotanika

MADARI kniha

 
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem