Tradičná slovensko-česká estetická konferencia na pôde FF UKF v Nitre

V dňoch od 19. do 21. októbra sa tentoraz na pôde FF UKF v Nitre uskutočnil ďalší ročník už tradičnej slovensko-českej estetickej konferencie. Pod organizačnou gesciou Slovenskej asociácie pre estetiku (SAE) a Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie pri Katedre etiky a estetiky (ÚLUK pri KEtEs) FF UKF v Nitre sa v rámci programu konferencie stretlo niečo málo vyše 30 rečníčok a rečníkov z Českej republiky, Slovenska a Poľska, rámcovou témou všetkých príspevkov a následných debát bola pritom v diskurze o umení a kultúre dlhodobo a kontinuálne živá problematika kánonov, a to aj v súlade s ideou tzv. paralelných kánonov v sieti podľa možnosti čo najširších kontextov, potenciálnych interpretácií a rozličných referenčných rámcov.

plagát Kánony

 
S plenárnymi prednáškami v rámci programu vystúpili prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD. a prof. Marián Zervan, CSc. (Katedra teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave; názov prednášky: Kánonickosť nekánonického), doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, PhD. (Katedra teorie a dějin umění, Akademie výtvarných umění v Praze; názov prednášky: Kánon, aneb pravidla mimořádnosti) a prof. dr hab. Anna Gemra (Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski; názov prednášky: Problémy s kánonom). Svojimi príspevkami do konferenčnej diskusie o kánonoch takisto prispeli domáce i zahraničné autority v oblasti estetiky, filozofie, literárnej, divadelnej či filmovej vedy, teórie a dejín umenia a pod., medzi inými napríklad aj prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD. či prof. PhDr. Bohumil Fořt, PhD.
Konferenčné rokovania sa niesli v priateľskom a produktívnom duchu, v rámci programu odzneli zaujímavé príspevky (niektoré mali charakter všeobecnejších, teoreticky orientovaných či abstraktnejších reflexií, iné zase povahu prípadových štúdií), diskusie boli nanajvýš inšpiratívne a viaceré pritom odhalili aj zaujímavé či doposiaľ len málo exponované meandre pertraktovanej problematiky. Slovensko-česká estetická konferencia tak jednoznačne potvrdila, že – akokoľvek je v aktuálnej akademickej realite akcent kladený na čosi iné – stretnutia tohto druhu majú zmysel.
Text: doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD. – Ústav literárnej a umeleckej komunikácie pri Katedre etiky a estetiky
Foto: archív ÚLUK pri KEtEs a SAE

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem