Návšteva veľvyslankyne Španielskeho kráľovstva

Dňa 20. októbra 2022 navštívila Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre veľvyslankyňa Španielskeho kráľovstva na Slovensku, J. E. Lorea Arribalzaga Ceballos, a jej radca pre vzdelávanie pri veľvyslanectve Španielskeho kráľovstva, Joaquín Támara Espot, s cieľom upevnenia dlhoročnej spolupráce a rokovania o ďalších perspektívach v oblasti vedy a vzdelávania.

spanielska velvyslankyna1

 
Rokovanie na Dekanáte Filozofickej fakulty otvoril dekan FF UKF v Nitre, prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. Privítal hostí a predstavil prítomných zástupcov UKF v Nitre. Prorektorka pre medzinárodné vzťahy, doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., informovala španielsku veľvyslankyňu o kooperácii univerzity so španielskymi vedeckými inštitúciami, o možnostiach mobilít v rámci programu Erasmus+ a následne so španielskou veľvyslankyňou dohodla rozšírenie spolupráce španielskych univerzít s UKF v Nitre na úrovni bilaterálnych dohôd.

spanielska velvyslankyna2

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj, PhDr. Daša Nováčiková, PhD., oboznámila španielsku veľvyslankyňu so štruktúrou Filozofickej fakulty a diskutovala o ďalších možnostiach spolupráce s Filozofickou fakultou UKF v Nitre.
Vedúca Katedry romanistiky a germanistiky, prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., poďakovala španielskej veľvyslankyni za sprostredkovanie spolupráce so španielskymi univerzitami v Murcii, Barcelone, Burgose a Seville a ich zapojení sa do novo podávaného medzinárodného vedeckého projektu Horizont, Marie Sklodowska-Curie Actions, Doctoral Networks (MSCA DN 2022), ktorého cieľom je vytvorenie siete univerzít poskytujúcich doktorandské štúdium. Katedru romanistiky a germanistiky na stretnutí zastupovali vyučujúci španielskeho jazyka - doc. Dr. Mirko Lampis, PhD. a doc. Martin Štúr, PhD., ktorí s veľvyslankyňou diskutovali o možnostiach štúdia španielskeho jazyka a jeho perspektívach, ako aj o potrebe podpory španielskeho lektora.
Veľvyslankyňa Španielskeho kráľovstva, J. E. Lorea Arribalzaga Ceballos, nadviazala týmto stretnutím na spoluprácu veľvyslankyne Talianskej republiky, J. E. Catherine Flumiani, s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a rovnako sa dohodla na konkretizovaní ďalšej spolupráce, ako aj na príprave návštevy stredných škôl v Nitre a príprave prednášky pre študentov UKF v Nitre.

spanielska velvyslankyna3

 
Text: prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Fotodokumentácia: PaedDr. Peter Horváth

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem