Seminár pre učiteľov nemeckého jazyka

Na Katedre romanistiky a germanistiky FF UKF sa 21. októbra 2022 konal interaktívny seminár pre učiteľov nemeckého jazyka s názvom Šťastie praje pripraveným. Podujatie usporiadalo vydavateľstvo Hueber Verlag v spolupráci s Katedrou romanistiky a germanistiky FF a spoločnosťou Oxico – distribútor, predajca a dovozca cudzojazyčnej literatúry a učebných materiálov.
Seminára sa okrem učiteliek a učiteľov nemeckého jazyka na základných, stredných a jazykových školách z Nitry a okolia zúčastnili aj budúci učitelia, študenti učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry, Erasmus študenti a doktorand katedry.
02
Seminár otvorila vedúca Katedry romanistiky a germanistiky FF, prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. Privítala lektorku vydavateľstva Hueber, PhDr. Veroniku Hutarovú, a metodickú poradkyňu vydavateľstva Hueber pre SR Oxico, Mgr. Miriam Rajnohovú. Východiskovou myšlienkou seminára bolo známe metodické odporúčanie – skutočná motivácia prichádza zvnútra a vnútorná motivácia okrem iného prináša žiakovi pocit, že to, čo sa naučil doma, sa mu na hodine „oplatí“.
Na seminári sa účastníci zaoberali možnosťami cieleného využitia motivačných techník na praktických príkladoch aktivít v konkrétnych situáciách. Lektorka využívala pri práci rôzne učebné pomôcky a materiály, ako aj interaktívnu elektronickú formu učebnicovej sady Beste Freunde (učebnica, pracovný zošiť, metodická príručka) a učebnicovej sady Momente, ktorá je novinkou na trhu cudzojazyčných nemeckých učebníc.
Seminár sa niesol v priateľskom a pracovnom duchu, účastníci si odniesli množstvo inšpirácií a myšlienok, ako motivovať žiakov učiť sa nemčinu.
04
Lektorka vydavateľstva Hueber: PhDr. Veronika Hutarová
PhDr. Veronika Hutarová pochádza z Berlína. Po štúdiu na Karlovej Univerzite v Prahe vyučovala na gymnáziu a Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Od roku 2001 pracuje ako zástupkyňa vydavateľstva Hueber pre Česko a Slovensko. V rámci jej činností ďalšieho vzdelávania pre učiteľov nemčiny vytvorila mnohé metodické semináre na rôzne témy. Taktiež je spoluautorkou učebníc Super!
Text: Mgr. Ivan Haringa

Fotografie: prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem