Nová knižnica Katedry archeológie FF UKF

Od 24. októbra 2022 otvárame novú knižnicu Katedry archeológie FF UKF, ktorá sa nachádza v budove Filozofickej fakulty UKF na Štefánikovej ul. 67 v suteréne pod dekanátom.
Knižnica ponúka záujemcom o archeológiu, avšak predovšetkým študentom katedry, prezenčné štúdium vedeckých a odborných publikácií. Väčšinu z nich tvorí pozostalosť po Dr. Schubertovi, ostatné pochádzajú z rôznych zdrojov, predovšetkým ako dar od bývalých aj súčasných kolegov, bývalých študentov, ako výmenné exempláre od ostatných archeologických inštitúcií zo Slovenska aj zo zahraničia. V súčasnosti obsahuje viac ako 5000 katalogizovaných kníh. Účelom prevádzkovania vlastnej knižnice je predovšetkým pomoc našim študentom pri štúdiu odbornej literatúry, ako aj snaha o zvýšenie vedeckého kreditu a o propagáciu katedry.
foto knižnica
Od 5. decembra 2017 do 31. augusta 2022 knižnica fungovala v priestoroch Slovenskej akadémie vied na Akademickej ulici. Od 1. septembra 2022 sa postupne presťahovali všetky publikácie a zariadenie knižnice do priestorov FF UKF v Nitre.
Knižnica funguje vo forme prezenčného štúdia publikácií podľa otváracích hodín. Publikácie a periodiká sú databázované, preto je možné si ich vyhľadať v online katalógu ešte pred návštevou knižnice.
Otváracie hodiny: pondelok – štvrtok: 9.00 – 16.00
Kontakt:
+421 37 6408 504
stanislava.blahova @ukf.sk
 
Text a foto: Zuzana Borzová, FF – Katedra archeológie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem