Dlhodobá spolupráca nitrianskych hispanistov s Maríou José Binetti (Argentína) pokračuje

V dňoch 29. septembra – 10. októbra 2022 našu univerzitu znova navštívila medzinárodne uznávaná akademička a prekladateľka v oblasti filozofie, ale aj aktivistka v boji za práva žien, María José Binetti. Venuje sa výskumu na pôde Národného vedecko-technického inštitútu Argentíny a pôsobí na Univerzite v Buenos Aires. Skúma aktuálne filozofické problémy, okrem iného i vplyv ideológie a médií na formovanie identity mladých ľudí. Už dlhodobo s nami spolupracuje, výsledkom čoho je množstvo vedeckých a vzdelávacích publikácií a projektov.
Navštívila aj študentov románskych jazykov Katedry romanistiky a germanistiky a Katedry translatológie Filozofickej Fakulty UKF, ktorým priblížila aj súčasnú spoločenskú a kultúrnu situáciu v Argentíne a v okolitých krajinách Latinskej Ameriky, pričom ju porovnala so situáciou najmä v strednej Európe. So študentmi diskutovala v španielčine aj angličtine, preberali sme otázky súčasných problémov, ktoré ukazujú mnohosť aj jednotu sveta, v ktorom žijeme, aj spôsoby, ako sa k problémom postaviť.
navsteva Binetti
Študentom španielčiny María José Bietti predostrela aj špecifiká analýzy, prekladu a redakcie súčasného i aktualizácie historického filozofického textu. Zamerala sa pritom na preklad a interpretáciu diela S. Kierkegaarda z hľadiska vzťahu jeho formálnej a významovej štruktúry vo vzťahu k spoločenským, praktickým a tvorivým témam. Mala i prednášku a viedla diskusiu so študentmi a širšou odbornou verejnosťou v angličtine, priblížila svoj výskumný program v línii dnes aktuálneho špekulatívneho realizmu. Ten predstavuje problémy súčasnosti ako skutočné v tom zmysle, že ich prejavy nie sú výlučne výsledkom našich názorov, zámerov, módy a nezáväzných zmien postojov k sebe aj k iným. Takéto problémy si vytvárame v napätí medzi tradíciou a slobodou myslenia a naša snaha o pochopenie seba a sveta sa v ich riešení koriguje v praktickom konaní. Binetti poukázala aj na menej známe príčiny a dôsledky rastu populizmu.
Celá návšteva sa viedla v duchu otvorenej, priateľskej a pritom vecne kritickej a tvorivej spolupráce a rovnováhy medzi radosťou z poznávania ľudí, krajín a spoločenstiev a vedecky fundovanou prácou na ich lepšej budúcnosti. Návšteva sa uskutočnila vďaka programu Erasmus +, ktorý sa ukazuje ako rozhodujúci hýbateľ akademickej spolupráce na globálnej úrovni.
navsteva Binetti2
Text a foto: doc. Martin Štúr, PhD., FF – Katedra romanistiky a germanistiky

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem