Výsledky spolupráce s Karlovou univerzitou v Prahe a Vysokou školou v Terezíne

V rámci zmien v Organizačnom poriadku FF UKF v Nitre sa pracovníkmi Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda stali aj doc. PhDr. Peter Kondrla, PhD. a doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD., ktorí rozvíjajú dlhodobú medzinárodnú spoluprácu s vedeckými pracovníkmi z Karlovej univerzity v Prahe a Vysokej školy aplikovanej psychológie v Terezíne. Výsledkom sú spoločné publikačné výstupy, ktorú boli uverejnené v databázovaných periodikách v tomto kalendárnom roku. Príspevok s názvom Well-Being in the Context of COVID-19 and Quality of Life in Czechia vyšiel v indexovanom časopise International Journal of Environmental Research and Public Health. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35742413/) a článok Philosophy of Education in Postmetaphysical Thinking v Journal of Education Culture and Society (https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/1478). V medzinárodnom periodiku Acta Missiologica boli publikované dva výstupy: Basic Aspects of Sleep From the Perspective of Tanakh and Rabbinic Judaism; Compassion and Solidarity with the Poor in Tanakh and Rabbinic Judaism (https://www.actamissiologica.com/sub/am-1_2022.pdf) a doc. Kondrla uverejnil v spoluautorstve príspevok s názvom Shabbat as a Projection of Freedom in Tanakh and Rabinic Judaism (www.xlinguae.eu/2022_15_1_15.html). Doc. Kondrla je tiež členom recenzného kolektívu 10 dielnej série učebníc s názvom Padesát pět nejčastejších slov Tanachu ve cvičeních, ktoré vychádzajú vo vydavateľstve Verbum.
Autor: prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. - Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštatntína a Metoda

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem