Doktorand katedry slovanských filológií – o literatúre i umení – pre gymnazistov...

Mgr. Patrik Lekeš, doktorand katedry slovanských filológií, prijal dňa 29. 9. 2022 pozvanie do Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne a pripravil sériu troch prednášok spojených s besedami pre gymnazistov: diskutovalo sa o milostných pároch v literatúre (Eugen Onegin a Tatiana, Anna Karenina a Vronskij, Majster a Margaréta); počúvala sa hudba (klasici Rimskij-Korsakov a Čajkovskij, i súčasní interpreti Polina Gagarina a Ľube); pozerali sa ukážky z filmov, rozprávalo sa o obrazoch, sochách aj slávnych galériách...
Kulturologicky ladené prednášky sa niesli v neformálnej atmosfére. Mgr. P. Lekeš odpovedal aj na zvedavé otázky študentov, ktoré sa týkali nielen nastolených tém, ale i histórie, či jazyka. Zároveň P. Lekeš informoval o možnostiach štúdia na FF UKF v Nitre.
Treba podotknúť, že na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne sa vyučuje od roku 1919, výučba je zameraná na cudzie jazyky (angličtina, nemčina, francúzština, ruština) a informatiku, navštevuje ho okolo 800 študentov a medzi absolventmi tohto gymnázia nájdeme napr. literátov Alfonza Bednára a Dominika Tatarku, fotografa Karola Kállaya, ale i športové celebrity ako Zdena Cháru, Mira Šatana či Gaba Zelenaya, ktorých pripomínajú pamätné tabule na stenách chodieb gymnázia.
Je sympatické, že pozvanie iniciovala stredoškolská profesorka Mgr. Romana Rendeková, absolventka FF UKF z roku 2021 v učiteľskom odbore ruský jazyk a literatúra – etická výchova. Svedčí to o uplatniteľnosti absolventov FF UKF v praxi, ale aj o pretrvávajúcich srdečných a korektných vzťahoch medzi bývalými študentami a „ich katedrami“.

Lekeš Trencín 1

Lekeš Trencín 2

 
Text: N. Muránska
Foto: R. Rendeková

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem