Európsky deň jazykov na ZŠ Mojmírovce

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, 26. septembra, boli pedagogičky Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UKF, doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., a Mgr. Martina Juričková, PhD., oslovené Základnou školou Mojmírovce s ponukou možnosti pripraviť pre žiakov zaujímavé aktivity, ktoré prepájajú literatúru s výučbou anglického jazyka. Mojmírovskí žiaci si tak vyskúšali aktivity v štyroch tematických okruhoch.
Štvrtáci mali možnosť zažiť interaktívnu hodinu s obrázkovou knihou The Farmer and the Clown, siedmaci si precvičili minulý čas na dobrodružnej ceste s Hobbitom Bilbom, ôsmaci si otestovali svoju slovnú zásobu a čitateľské i vystrihovacie zručnosti v rámci témy Welcome to my house a deviataci zistili, že aj poézia ich môže veľa naučiť o priateľstve.
Foto4
Na záver nám deviataci odprezentovali svoje pútavé a interaktívne projekty o jednotlivých územných celkoch Spojeného kráľovstva. Žiaci si nielenže vyrobili veľké farebné plagáty, v ktorých zachytili kľúčové informácie a zaujímavosti z histórie a reálií jednotlivých častí Spojeného kráľovstva, ale sa aj obliekli do ich národných farieb či masiek a vlastnoručne upiekli najznámejšie tradičné koláče.
Podujatie bolo zorganizované v rámci projektu KEGA 009UKF-4/2022 Poézia ako lingua franca – efektívne prístupy k vyučovaniu poézie ako prostriedku osobného rastu v kontexte medzinárodnej interkultúrnej komunikácie.
Text: Mgr. Martina Juričková, PhD., FF – Katedra anglistiky a amerikanistiky
Foto: Mgr. Natália Poláková a Mgr. Iveta Podberská

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem