Workshopy priblížili čaro poézie

Poézia je jazyk, ktorým hovorí každý z nás. Čaro poézie spočíva v jej sile povzniesť človeka, či už sa vyrovnáva s náročnými okolnosťami, alebo len hľadá kúsok útechy na konci dňa. Poézia nás núti premýšľať o našich zážitkoch alebo, zjednodušene povedané, rozvíja našu myseľ a osobnosť.
Dr. Fella Benabed sa vždy zaujímala o tieto aspekty literatúry. 21. a 22. septembra viedla dva online workshopy (The Stages of Life in Poetry and the Other Arts a Poetry and Positive Psychology), počas ktorých preukázala pozitívne účinky poézie.
Workshopy sa realizovali v rámci projektu KEGA 009UKF-4/2022 Poézia ako lingua franca – efektívne prístupy k vyučovaniu poézie ako prostriedku osobného rastu v kontexte medzinárodnej kultúrnej komunikácie. Dr. Benabed tak pracovala s medzinárodnou skupinou študentov (z našej univerzity, z University of Badji Mokhtar – Annaba [Alžírsko] a University of Mosul [Irak]).
collage DrBenabedworkshops
Študenti dostali príležitosť rozvíjať zručnosti ako interkultúrne povedomie, zdieľať svoje skúsenosti so študentmi z iných krajín a zdokonaliť svoje schopnosti kritického myslenia prostredníctvom básní Williama Shakespeara a Williama Arthura Warda. Zapájali sa do rôznych skupinových a individuálnych aktivít, počas ktorých mali možnosť spoznať múdrosť vo vybraných básňach a odniesť si ju na obohatenie svojho života.
Ďakujeme všetkým účastníkom a najmä Dr. Benabed za vedenie workshopov.
Text: Mgr. Erik György, FF – Katedra anglistiky a amerikanistiky
Foto: autor textu a Mgr. Ivana Horváthová, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem