Nové vedenie FF

Akademický senát Filozofickej fakulty UKF v Nitre oznamuje Akademickej obci UKF, že 23. septembra 2022 sa ujal svojej funkcie nový dekan Filozofickej fakulty UKF prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. S účinnosťou od 1. októbra 2022 bude mať Filozofická fakulta UKF v Nitre týchto prodekanov:
Mgr. Patrik Petráš, PhD. - prodekan pre vzdelávanie
doc. Mgr. Dominik Repka, PhD. - prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
PhDr. Daša Nováčiková, PhD. - prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj.
Vedeniu fakulty prajeme veľa úspechov!
Mgr. Ervín Weiss, PhD.
predseda AS FF UKF v Nitre
 
 
 
Ctené kolegyne, ctení kolegovia,
milé študentky, milí študenti,
pred niekoľkými dňami sa opäť otvorili brány Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, a tým aj Filozofickej fakulty. V akademickom roku 2022/2023 na naše katedry a ústavy nastúpilo viac než dvetisícpäťsto študentov.
Všetkých poslucháčov Filozofickej fakulty na univerzitnej pôde srdečne vítam.
Veľmi ma teší, že sa zvýšil záujem o štúdium u nás – na našej fakulte do prvého ročníka nastúpilo takmer šesťsto nových študentov. Som presvedčený, že naše študijné programy poslucháčov zaujmú, ich očakávania sa v plnej miere naplnia a spoločne sa utvrdia v tom, že si pre svoje štúdium zvolili tú správnu školu.
S príchodom mladých ľudí na univerzitu citeľne ožíva aj starobylá Nitra – študenti prinášajú do mesta novú energiu a farbitosť. Pevne verím, že počas nasledujúcich mesiacov budú zažívať jedinečnú atmosféru univerzitného mesta a plnohodnotne využijú široké možnosti tvorivej činnosti i voľnočasových aktivít, ktoré im Nitra ponúka.
Rovnako tak všetkým našim učiteľom, doktorandom a nepedagogickým zamestnancom pri tejto príležitosti prajem, aby nový akademický rok priniesol viac osobných kontaktov a príjemných úrodných stretnutí, ktoré nám v mimoriadne neľahkej dobe umožnia spoločne prekonávať jej úskalia.
Dovoľte mi zaželať nám všetkým úspešný začiatok akademického semestra, pokojnú pracovnú klímu a najmä veľa dobrého zdravia!
 
Martin Hetényi
dekan

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem