Výskum šibenice v Holíči ukončil druhú etapu

Druhá etapa archeologického výskumu šibenice v Holíči bola úspešne ukončená 13. 9. 2022 odbornou komisiou, zastúpenou odborníkmi z KPÚ Trnava a Záhorského múzea v Skalici. Na odbornej komisii sa zúčastnila aj dekanka Filozofickej fakulty UKF doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD., a kolegovia z Českej republiky a Poľska. Archeologický výskum bol realizovaný v termíne od 5. 9. 2022 do 9. 9. 2022 pracovníkmi Katedry archeológie FF UKF v Nitre (doc. PhDr. Pavol Šteiner, PhD., doc. PhDr. Stanislava Bönde Gogová, PhD. a PhDr. Daniel Bešina, PhD.), v spolupráci s Ústavom antropológie MUNI v Brne a dobrovoľníkmi z Holíča. Výskumu sa zúčastnili aj študenti Katedry archeológie FF UKF v Nitre. Archeologický výskum priniesol zaujímavé výsledky a potvrdil murovanú podobu šibenice. Doposiaľ ide o jediný nález tohto druhu na Slovensku.
V rámci druhej etapy boli okrem stavebných zvyškov murovaných základových pilierov šibenice odkryté aj kostrové pozostatky popravených jedincov. Podľa predbežných výsledkov pozostávala šibenica z dvoch masívnych murovaných pilierov, osadených na pevnom základe. Vo vrcholovej časti boli piliere prepojené pravdepodobne dreveným brvnom, na ktoré sa vešali odsúdenci. Antropologický materiál je omnoho bohatší a do budúcna prinesie zaiste množstvo zaujímavých poznatkov o mŕtvych spod šibenice. Dôležitým nálezom z materiálnej kultúry bola železná pracka nájdená pri panve jedného jedinca, ktorá nám pomôže aspoň rámcovo datovať fungovanie popraviska.
Okrem zásadných poznatkov o stavebnej podobe šibenice sa podarilo významne ozrejmiť aj dejiny tejto lokality v polovici 20. storočia. Počas týždňa narazil výskumný tím pri archeologických prácach na nevybuchnutú muníciu z druhej svetovej vojny. Množstvo vojenského arzenálu a šrapnelov svedčí o opätovnom využívaní strategicky a orientačne významnej polohy počas vojenských operácií v tejto oblasti.
Aktuálne výsledky archeologického výskumu v lokalite šibenice v Holíči výrazne posúvajú výskum popravísk na Slovensku a prispievajú k doplneniu mozaiky poznatkov zo života stredovekých a novovekých spoločenstiev. Archeologický výskum na holíčskej šibenici bude pokračovať aj v ďalšej, tretej etape. Podľa predbežných odhadov má lokalita ešte mnoho skrytých tajomstiev a už teraz je zrejmé, že ďalšie výsledky bádania budú opäť prekonávať tie doterajšie.
Text a foto: PhDr. Daniel Bešina, PhD., FF – Katedra archeológie FF UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem