Elektronické zápisy pre prvákov zo zahraničia

Uchádzači zo zahraničia prijatí do 1. ročníka na bakalárske alebo magisterské štúdium, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemôžu zúčastniť zápisu a nedokážu tak urobiť ani v prvý týždeň riadneho vyučovania, sa môžu na štúdium zapísať aj elektronicky prostredníctvom akademického informačného systému AIS od 8. 9. 2022 do 18. 9. 2022.

Postup na elektronický zápis nájdete na webovom sídle UKF v Nitre. Elektronický zápis skontroluje a potvrdí študijné oddelenie fakulty taktiež v akademickom informačnom systéme až po doložení potrebných dokumentov konkretizovaných v postupe na zápis (zápisový list, čestné vyhlásenie študenta, overené kópie dokladov o predchádzajúcom vzdelaní – stredoškolskom alebo vysokoškolskom -, rozhodnutie o uznaní dokladu v SR) . Všetky tieto vyžiadané dokumenty môžete pre urýchlenie procesu zápisu poslať aj ako farebný sken v prílohe mailu adresovaného študijným referentkám (, , ) a po príchode originály odovzdať na študijnom oddelení.
Oneskorené príchody na prezenčné vyučovanie nahláste mailom priamo na katedrách a ústavoch, ktoré zabezpečujú jednotlivé študijné programy a dokomunikujú s Vami ďalší postup.
Do skorého videnia
študijné oddelenie FF UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem