Zápisy študentov na akademický rok 2022/2023

so začiatkom prezenčnej výučby 12. septembra 2022
Oznamujeme študentom a uchádzačom prijatým na štúdium na FF UKF, že zápisy na akademický rok 2022/2023 realizujeme dvoma spôsobmi:

 

  • Vyššie ročníky bakalárskeho štúdia, študenti všetkých ročníkov magisterského štúdia a rozširujúceho štúdia sa môžu zapisovať elektronicky prostredníctvom akademického informačného systému od 13. 7. 2022 do 5. 9. 2022. Elektronický zápis skontroluje a potvrdí študijné oddelenie fakulty taktiež v akademickom informačnom systéme. Postup na elektronický zápis nájdete na webovom sídle UKF v Nitre. Absolventi bakalárskeho štúdia na FF UKF nepotrebujú dokladať kópiu diplomu o vzdelaní.
  • Uchádzači prijatí do 1. ročníka na bakalárske štúdium majú zápisy podľa nasledovného harmonogramu:
 
Pre potreby pridania predmetov do zápisového listu a tvorbu rozvrhov na zimný semester AR 2021/2022 odporúčame použiť manuály pre pridávanie predmetov a tvorbu zápisov, ktoré sú taktiež zverejnené tu.
 
  • 6. 9. 2022 utorok 1. roč. Bc. 9,00 hod. Aula UKF, Tr. A. Hlinku, Nitra
Jednoodborové štúdium:
AJne22b, AERL22b, ES22b, EVP22b, FI22b, HI22b,
PSPKD22b, RJIOK22b, ŽU22b
Prekladateľstvo a tlmočníctvo /všetky kombinácie/
  • 7. 9. 2022 streda 1. roč. Bc. 9,00 hod. Aula UKF, Tr. A. Hlinku, Nitra
Jednoodborové štúdium:
AR22b, ETN22b, KU22b, MS22b, PO22b, RKT22b,
Učiteľské štúdium: všetky kombinácie
Medziodborové štúdium: všetky kombinácie
 
Na zápis si prineste:
- overenú kópiu maturitného vysvedčenia alebo čestné vyhlásenie o odovzdaní maturitného vysvedčenia,
- rozhodnutie o prijatí,
- potvrdenie na rodinné prídavky,
- potvrdenie na dopravu,
- zahraniční študenti – Rozhodnutie o uznaní dokladu o úplnom strednom vzdelaní alebo strednom odbornom vzdelaní, vydané okresným úradom v SR,
- písacie potreby.
 
Odporúčame Vám priebežne sledovať webové sídlo univerzity, fakulty a tiež e-mailové schránky, ktoré môžu byť využité na zasielanie dôležitých informácií v prípade zmien organizácie zápisov.
 
študijné oddelenie FF UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem