O Novom Zélande a Írsku trochu inak

Päť študentov učiteľského študijného programu anglický jazyk v kombinácii a šesť študentov študijného programu Anglistika pod vedením Ivany Horváthovej z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UKF zavítalo 6. júna 2022 na Základnú školu Fatranská v Nitre, aby šiestakom spestrili ich dopoludnie. Vďaka aktivitám, ktoré si dve skupiny študentov v zložení Aneta Kohútová, Martina Mirtová, Natália Žemberová, Slavomír Sysel, Tamara Paulíková, Zuzana Dobrotková a Simona Latáková, Viktória Vakošová, Katarína Ácsová, Kristína Janošťáková, Natália Melichová počas „Dňa s ESC“ (English speaking countries) pripravili, mali žiaci možnosť oboznámiť sa s reáliami, históriou, kultúrou a symbolmi daných anglicky hovoriacich krajín interaktívnym a pútavým spôsobom. Počas dopoludnia si tak žiaci rozvíjali všetky rečové zručnosti, manuálne, kreatívne i prezentačné schopnosti. Takmer osemdesiat žiakov, ktorí na podujatí participovali, bolo na jeho závere ocenených originálnymi tematickými diplomami, ktoré pre nich pripravili samotní študenti. Touto cestou sa chceme poďakovať aj Mgr. Anite Balkovej, zástupkyni pre druhý stupeň v ZŠ Fatranská, za bezproblémovú komunikáciu, ústretovosť a spoluprácu počas celej prípravy podujatia.
Pevne veríme, že spolupráca so ZŠ Fatranská v Nitre sa bude v nasledujúcom období skvalitňovať, prehlbovať, a bude tak žiakov motivovať k interaktívnemu objavovaniu anglicky hovoriacich krajín a ich kultúr, zúčastnených jednoodborových študentov podnieti a upevní v myšlienke aktívnej angažovanosti v týchto typoch podujatí a študentom - budúcim učiteľom poskytne veľa inšpiratívnych podnetov v ich učiteľskom povolaní.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem