Dvakrát o Cyrilo-metodskej kultúrnej ceste

V Zlíne sa 17. mája 2022 konala slávnostná udalosť. Združeniu Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, ktorého členom je aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, bol odovzdaný prestížny certifikát Kultúrna cesta Rady Európy z rúk riaditeľa Európskeho inštitútu kultúrnych ciest v Luxemburgu Stefana Dominioniho. Tento akt sa uskutočnil počas medzinárodnej konferencie s názvom Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe, kde prezentoval príspevok aj prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD., v spoluautorstve s dr. sc. Vidou Vukojou zo Staroslavenského inštitútu v Záhrebe na tému European values in relation to the Cyril and Methodius heritage.
Práve dôležitosť prepojenia kultúrnych ciest s európskymi hodnotami, ako sú napríklad demokracia a ľudské práva obsiahnuté v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv alebo medzikultúrny dialóg, je v súčasnom svete veľmi aktuálna. Tieto hodnoty vyzdvihol vo svojom príhovore aj Stefano Dominioni.
04 foto Peter Sýkora
Doc. Krogmann, dr. Kramáreková a prof. Ivanič s certifikátom. Foto: Peter Sýkora
Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre zastupovali na podujatí aj RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., a doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD., ktorí sa výraznou mierou pričinili o certifikáciu kultúrnej cesty. Riešenie problematiky jej rozvoja je súčasťou aj medzinárodného projektu Horizont 2020 s názvom Social and innovative Platform On Cultural Tourism and its potential towards deepening Europeanisation (SPOT).
Na konferencii boli nadviazané kontakty s ďalšími partnermi, ako aj so združením European Route Via Francigena, ktoré zastupoval jej predseda Massimo Tedeschi. Okrem predstaviteľov Ministerstva kultúry Českej republiky, Zlínskeho kraja, členov a partnerov združenia Európska kultúrna cesty sv. Cyrila a Metoda sa podujatia zúčastnili aj veľvyslanec Českej republiky vo Vatikáne Václav Kolaja a veľvyslanec Bulharskej republiky na Slovensku Vassil Petkov.
Sviatok sv. Cyrila a Metoda sa v Grécku pripomína 11. mája. Mesto Thessaloniki v spolupráci s Aristotelovou univerzitou a Bulharskou akadémiou vied zorganizovalo v dňoch 9. – 11. mája 2022 viacero podujatí. Jedným z nich bola aj medzinárodná konferencia The Thessalonian brothers Saints Cyril and Methodius and their contribution to the development of the European culture, na ktorej bol prezentovaný príspevok s názvom European cultural route of Saints Cyril and Methodius – current perspectives and future possibilities in the Czech Republic and Slovakia autorov Peter Ivanič, Hilda Kramáreková a Alfred Krogmann. Súčasťou programu konferencie boli aj vešpery v Kostole sv. Cyrila a Metoda, kde uchovávajú jednu z relikvií sv. Cyrila.
11 foto Peter Ivanič 
Vešpery v Kostole sv. Cyrila a Metoda boli silným spirituálnym zážitkom. Foto: Peter Ivanič
Hlavnou organizátorkou podujatia bola doc. Angeliki Delikari z domácej Aristotelovej univerzity, s ktorou je rozvinutá dlhodobá spolupráca. Nezabudnuteľné zážitky nám sprostredkovali kolegyne z univerzity aj návštevou starého mesta a informáciami o mechanizmoch fungovania kultúrneho turizmu v Thessalonikách a v Grécku.
Text: Peter Ivanič, Hilda Kramáreková, Alfred Krogmann
Foto: Peter Ivanič, Hilda Kramáreková, Jiří Balát, Peter Sýkora

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem