Slováci, Ukrajinci a Alžírčania sa učili spolu

Počas šiestich utorkov v apríli a v máji mali študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UKF možnosť aktívne participovať na spoločnom medzinárodnom online vyučovaní (COIL – Collaborative Online International Learning), ktoré sa realizovalo v spolupráci s University of Souk-Ahras, Alžírsko. Pätnásť študentov UKF a štrnásť študentov University of Souk-Ahras sa pravidelne stretávalo s cieľom zlepšiť si svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku a zručnosti interpretácie umeleckého textu.
Spoločné vyučovania na strane University of Souk-Ahras viedol Dr. Nacereddine Benabdallah, ktorý je prodekanom pre postgraduálne štúdium, výskum a zahraničné vzťahy na Fakulte humanitných vied a jazykov. Za Katedru anglistiky a amerikanistiky FF UKF spoločné vyučovanie viedla doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.
Photo 6
Projekt dištančného vyučovania pod názvom On the Other Side of the World (Na druhej strane sveta) sa stretol s nesmierne pozitívnou odozvou študentov oboch univerzít. Počas stretnutí sa venovali diskusiám na rôzne témy, vrátane tematiky domova, života mladých ľudí v súčasnosti, hudby, výtvarného umenia, filmov a literatúry. V študentoch veľmi zarezonovala aj otázka, ako nájsť rovnováhu medzi akademickým životom, prácou popri štúdiu a osobným životom, či úvahy o životných cieľoch a plánoch do budúcnosti.
Stretnutia sa uskutočnili v priateľskej atmosfére a študenti boli motivovaní zdieľať svoje skúsenosti a názory. V prípade účasti študentov UKF je dôležité zdôrazniť, že študenti sa projektu zúčastnili na dobrovoľnej báze. Keďže sme COIL začali pripravovať až začiatkom apríla, počas prebiehajúceho semestra, nebolo ho možné začleniť do vyučovania, ako to spravidla býva pri projektoch COIL. Okrem študentov zo Slovenska na vyučovaní participovali aj zahraniční študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UKF z Ukrajiny. V spolupráci s University of Souk-Ahras plánujeme naďalej pokračovať.
Text a foto: Mária Hricková, FF – Katedra anglistiky a amerikanistiky

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem