Konal sa 13. ročník Dní hispánskej kultúry

V dňoch 26. a 27. apríla 2022 sa konal 13. ročník Dní hispánskej kultúry (ďalej len DHK), ktoré organizuje Katedra romanistiky FF UKF v Nitre v spolupráci s OZ Romanistica Nitrensia a rôznymi vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami. Tento ročník sa realizoval s podporou Mesta Nitra. Vzácnymi partnermi organizátorov boli Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva na Slovensku a Úrad pridelenca pre vzdelávanie pri tomto veľvyslanectve. Pani veľvyslankyňa, J. E. Lorea Arribalzaga Ceballos, sa účastníkom prihovorila obzvlášť srdečnými slovami v úvode podujatia a v podobnom duchu na ňu nadviazal aj prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj FF UKF v Nitre.
Program bol naozaj pestrý. Zúčastnilo sa ho približne 220 stredoškolákov – študentov španielskeho jazyka z celého Slovenska. A nielen to – navštívili nás aj študenti zo Španielska a Latinskej Ameriky. Okrem nich sa, samozrejme, zapojili aj študenti a študentky našej fakulty.
Veľkej obľube sa v ostatnom čase medzi študentmi gymnázií a stredných škôl tešia farbisté prezentácie online na vybranú tému a na ne nadväzujúce kvízy z autorskej dielne študentiek učiteľstva španielskeho jazyka a literatúry. Pod tie tohtoročné – na tému Objav skryté zákutia Španielska a Expedícia po Latinskej Amerike – sa podpísali Andrea Kóňová a Karin Kopasová, ktoré viac než dve stovky stredoškolákov podujatím zábavne a verme, že aj inšpiratívne previedli. Študenti reprezentovali gymnáziá z Nitry, Nového Mesta nad Váhom, Banskej Bystrice, Prešova, Prievidze a Sečoviec, ako aj Spojenú školu, Slančíkovej 2 z Nitry. Na víťazov už čakajú rôzne vecné ceny.
DHK4
Autorky prezentácií a kvízov so študentmi španielčiny zo slovenských gymnázií a stredných škôl.
DHK6
Pán Joaquín Tamara Espot, pridelenec pre vzdelávanie pri veľvyslanectve Španielskeho kráľovstva na Slovensku, so študentmi španielčiny na FF UKF v Nitre.
 
Vzácnym hosťom DHK bol pán Joaquín Tamara Espot, pridelenec pre vzdelávanie pri veľvyslanectve Španielskeho kráľovstva na Slovensku, ktorý sa so študentmi španielčiny FF UKF v Nitre stretol osobne. Jeho prednášku na veľmi aktuálnu tému vzdelávania a šírenia dezinformácií v dnešnej zrýchlenej dobe internetu a medializácie prostredníctvom online prenosu sledovali aj študenti bilingválnych gymnázií.
O španielskej kultúre a umení nám tento rok porozprávali prof. Juan Agustín Mancebo Roca a jeho doktorandka Mónica Sánchez Tierraseca, obaja z Katedry dejín umenia Univerzity Castilla-la Mancha v Albacete. Mónica nám priblížila „trajektóriu“ krajinomaľby v španielskej avantgarde a potešila zrak účastníkov mnohými krásnymi a bežnému recipientovi umenia málo známymi reprodukciami. Prof. Mancebo Roca nás oboznámil s osobnosťou známeho španielskeho režiséra Luisa Buñuela na pozadí tvorivého dialógu španielskej literatúry a kinematografie.
DHK1
Mónica Sánchez Tierraseca o krajinomaľbe v španielskom avantgardnom umení.
DHK5
Prednáška dr. Lastičovej o preklade latinskoamerickej telenovely pre potreby dabingu.
 
Zaujímavý pohľad na preklad zo španielčiny do slovenčiny nám sprostredkovala dr. Adriana Lastičová z Univerzity Complutense v Madride, ktorá sa so študentmi podelila o skúsenosť s prekladom latinskoamerickej telenovely pre potreby dabingu. Jej príhovor mal povahu prednášky a súčasne kreatívneho workshopu. Dr. Enrique Ortiz Aguirre, ktorý tiež pôsobí na Complutense, sa v prednáške venoval aktuálnej téme kritickej gramotnosti v príprave budúcich učiteľov španielčiny.
O tom, že španielčina nie je ako španielčina nás presvedčili zahraniční študenti zo Španielska a Mexika. Porozprávali nám aj o zaujímavých miestach vo svojich krajinách a o zážitkoch zo Slovenska.
Program DHK plánovaný na 28. apríla, tematicky zviazaný s osobou guatemalského spisovateľa Miguela Ángela Asturiasa, bol pre indispozíciu organizátorky dr. Zuzany Civáňovej zrušený, avšak záujemcom oň bude včas oznámený náhradný termín.
Veríme, že na budúci rok sa opäť uvidíme a DHK prilákajú ešte viac milovníkov hispánskej kultúry a podporia aj vyučovanie španielskeho jazyka na Filozofickej fakulte UKF v Nitre.
DHK3
Pohľad dr. Ortiza Aguirreho na kritickú gramotnosť v 21. storočí.
DHK2
Študenti AFS Intercultura Slovakia zo Španielska a Mexika a ich najkrajšie „obrazy z domova“.
 
Text: Andrea Kóňová, Karin Kopasová
Foto: Paula Píšová

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem