Stretnutia s inšpiratívnymi učiteľmi

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre iniciovala v letnom semestri sériu stretnutí a rozhovorov s inšpiratívnymi učiteľmi z rôznych krajín a kultúrnych prostredí. Diverzita účastníkov, či už v zmysle ich jedinečného osobného príbehu, alebo profesijnej orientácie, mala za cieľ predstaviť študentom UKF, najmä budúcim učiteľom, vzdelávanie v rôznych kontextoch.  
Stretnutia prebiehali online, hybridnou formou i formou osobnej účasti pedagógov.
Hosťom prvého stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 3. marca, bol Mohamed Karim Dhouib, pôsobiaci na University of Sousse v Tunisku. So študentmi UKF sa podelil o svoje poznatky z oblasti stredovekej anglickej literatúry, so špecializáciou na tvorbu Geoffreyho Chaucera, a hovoril taktiež o praktických aspektoch vysokoškolského vzdelávania a o svojich skúsenostiach z pozície dlhoročného profesora literatúry.
Druhým hosťom bol 17. marca Cosme Zinsou Odjo, z Kathmandu University School of Education v Nepále a University of Abomey-Calavi (UAC) v Benine, Západná Afrika. Študentom priblížil svoje pohľady na vzdelávacie systémy v Nepále a v Benine, a so zanietením prednášal i o význame extrakurikulárnych aktivít pre vysokoškolských študentov.
24. marca mali študenti možnosť zoznámiť sa s Rashmi Sharma z Indie, zakladateľkou a výkonnou riaditeľkou Tomorrowsmith Foundation. Rashmi Sharma sa dlhodobo aktívne venuje zlepšeniu vzdelávania budúcich učiteľov v Indii a našim študentom pútavo predstavila svoje skúsenosti v danej oblasti.
7. apríla sa študentom predstavila Fatemeh Khonamri z University of Mazandaran, Babolsar, Irán, ktorá za osobnej účasti prednášala o rozvoji kritického myslenia budúcich učiteľov.  
21. apríla bola hostkou série rozhovorov Zuzana Tomas, pôsobiaca na Eastern Michigan University v Spojených Štátoch. Dr. Tomas je pôvodom zo Slovenska a na podujatí hovorila veľmi pútavo o svojej práci vysokoškolského pedagóga a dala budúcim učiteľom cenné rady ako motivovať študentov a vytvoriť im prostredie na učenie, ktoré je bezpečné a zároveň stimulujúce.
Sériu stretnutí v tomto semestri uzatvorilo podujatie s Dilafruz OchilovouKarshi State University, Uzbekistan, ktorá študentom priblížila problematiku stredovekého a renesančného divadla.
Sériu stretnutí odborne garantovala doc. PhDr. Mária Hricková, PhD. Samotná realizácia bola vo významnej miere v rukách študentov Katedry anglistiky a amerikanistiky, ktorí samostatne uvádzali jednotlivých hostí, pripravovali pre nich otázky a taktiež viedli rozhovory.
stretnutia1

stretnutia2

 
Mária Hricková
Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem