Rektor UKF vymenoval dekanov troch fakúlt

Nedávno sme informovali o výsledkoch volieb na troch fakultách UKF – na Fakulte prírodných vied a informatiky (FPVaI)Filozofickej fakulte (FF) a Pedagogickej fakulte (PF).
Víťazom volieb odovzdal rektor UKF, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., menovacie dekréty 3. mája 2022.
Pre prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD., dekana FPVaI, a doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD., dekana PF, sa tak začína druhé volebné obdobie vo funkcii dekana. Na Filozofickej fakulte bude od 23. septembra 2022 novým dekanom prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
008 1DX 7341  005 1DX 7328
Rozhodujúca je dôvera akademickej obce
Pred samotným odovzdávaním dekrétov zdôraznil rektor UKF Libor Vozár dôležitosť správnej voľby a menovania dekanov.
„Myslím si, že fakulty majú byť samosprávne a v ich čele majú byť nielen múdri a pracovití ľudia, ale aj ľudia, ktorí majú dôveru svojej akademickej obce. Akademická komunita sa nedá riadiť iba príkazmi či rozkazmi. Tvorivých ľudí, ktorých na fakultách máme, treba motivovať a presviedčať, a to mnohokrát aj veľmi trpezlivo, aby fakulta kráčala rozumným smerom. Keď sa toto podarí, darí sa aj fakulte.“
003 1DX 7322  007 1DX 7336
Rektor UKF vyjadril presvedčenie, že do rozhodovania o tom, kto bude fakultu riadiť, by mala dominantne zasahovať akademická obec fakulty, či už cez akademický senát, vedecko-pedagogickú radu alebo akýkoľvek svoj orgán.
„Dnešné menovanie prešlo klasickým postupom, a teda poctivou voľbou v akademických senátoch. Verím, že akademické senáty rozhodovali múdro a že naše tri najväčšie fakulty budú v správnych rukách.“
Ťahať za spoločný povraz
Aj keď rektor UKF Libor Vozár očakáva náročné časy, verí, že spoločnými silami sa dá dopracovať ku kvalitným výsledkom.
„Budem veľmi rád, keď sa všetci zhostíte svojich funkcií a keď budeme, tak ako doteraz, spoločne hľadať prospešné ciele pre našu univerzitu. Máme pred sebou zložitejšie obdobie, princípov neurčitosti je pomerne veľa, ale myslím si, že keď to budeme ťahať spoločne, jedným smerom, tak to zvládneme.“
Na záver poprial prof. Libor Vozár dekanom veľa úspechov, a to nielen pri samotnom vykonávaní funkcie, ale aj pri zostavovaní nového alebo staro-nového vedenia fakúlt, ktoré je dôležitým predpokladom pre správne smerovanie fakulty.
006 1DX 7335  001 1DX 7318
Text: Tímea Kamenická, R – Kancelária rektora
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem