Pamätná izba Jána Palárika v Majcichove je otvorená!

Niekoľkomesačné úsilie študentov 2. a 3. ročníka študijných programov Muzeológia a Pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo bolo dňa 27. apríla 2022 zavŕšené otvorením reinštalovanej Pamätnej izby Jána Palárika v Majcichove.
Otvorenie sa konalo pri príležitosti dvojstého výročia narodenia tohto významného slovenského dramatika, publicistu a kňaza. Projekt vznikol na základe spolupráce medzi Katedrou muzeológie FF UKF v Nitre, Základnou školou J. Palárika v Majcichove a Obecným úradom Majcichov.
Študenti za pomoci odborných pracovníkov Katedry muzeológie modernizovali pôvodnú, vyše 50-ročnú expozíciu, čím umožnili, aby hodnoty a odkaz Jána Palárika pretrvali aj v 21. storočí. Vypracovali návrh novej podoby pamätnej izby a aktívne sa podieľali na technickej realizácii vlastného návrhu. Okrem toho pripravili pre návštevníkov izby aj viaceré múzejno-edukačné materiály, ktoré bude možné využiť aj pre vyučovacie aktivity žiakov základných škôl.
Pamätná izba obsahuje dve samostatné časti. Prvá približuje život a dielo J. Palárika. Dominantou je verná figurína Jána Palárika v životnej veľkosti zasadená do prostredia izby s pôvodným nábytkom zo starej rímsko-katolíckej fary. Najcennejším predmetom sú kanonické vizitácie s ručne písanými Palárikovými záznamami.
Druhá časť expozície je o dejinách, živote a ďalších významných osobnostiach obce Majcichov, v ktorej J. Palárik na sklonku svojho života pôsobil ako farár. Nachádza sa tu napríklad ľudový odev a tiež množstvo predmetov dennej potreby, ktoré približujú minulosť majcichovského ľudu.
Slávnostného otvorenia sa v zastúpení dekanky Filozofickej fakulty UKF doc. PhDr. Jarmily Maximovej, PhD. zúčastnil prodekan FF UKF prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Odbornými garantmi boli pracovníci Katedry muzeológie FF UKF v Nitre: doc. PhDr. Stanislava Bönde Gogová, PhD.; Mgr. Daniel Bešina, PhD. a Mgr. Daniel Miček.

majcichov1

majcichov2

majcichov3

majcichov4

 

 
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem