Totálny východ. Život v NDR

Dňa 5. apríla 2022 sa v priestoroch Nitrianskej synagógy konalo slávnostné otvorenie putovnej výstavy „Totálny východ. Život v NDR“, ktorú zorganizovala Katedra germanistiky FF UKF v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra. Výstavu podporila Nemecká akademická výmenná služba (DAAD) a Veľvyslanectvo Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku.
Otvorenia výstavy sa zúčastnili jej excelencia, veľvyslankyňa Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku, Barbara Wolf, primátor mesta Nitra, Marek Hattas, prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF v Nitre, PhDr. Martina Pavlíková, PhD., dekanka FF UKF v Nitre, doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. a prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj FF UKF v Nitre, prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Putovná výstava „Totálny východ. Život v NDR“ pozostáva z 20 plagátov s dobovými fotografiami Haralda Hauswalda a sprievodnými textami Stefana Wolleho. Výstava vznikla v spolupráci s nadáciou Bundesstiftung Aufarbeitung a agentúrou OSTKREUZ Agentur der Fotografen pri príležitosti 30. výročia pádu Berlínskeho múru.
Sugestívne čiernobiele fotografie zachytávajú retrospektívne život vo východnom Berlíne 80. rokov minulého storočia. Harald Hauswald fotografoval to, čo iným uniklo alebo čo považovali za nezaujímavé – malé scény z každodenného života, osamelých a starých ľudí, deti, ale aj zaľúbené páriky, rokerov či hooligans. Harald Hauswald zachytil na svojich fotografiách neprikrášlenú realitu – ošarpané fasády domov či nekonečné rady pred obchodmi s potravinami. Jeho snímky však nevyznievajú subverzívne, práve naopak, sú jeho pomyselným vyznaním lásky k obyčajným ľuďom v NDR.
Texty k výstave sú z pera Stefana Wolleho, historika a autora početných kníh o NDR, ktorý tak ako Harald Hauswald vyrastal a žil vo východnom Nemecku. Pre svoj kritický postoj k režimu bol tak ako mnohí iní politicky prenasledovaný.
V oficiálnom texte k výstave sa okrem iného uvádza: Výstava ukazuje „nenašminkovanú“ realitu NDR, na ktorú si dnes aj samotní svedkovia doby už temer nespomenú. Táto putovná výstava preto nemá ambíciu zanechať v návštevníkovi iba dojem z minulého a prežitého. Jej posolstvom je nezabúdať ani v dnešnej dobe na to, aké etické hodnoty nám priniesli 90. roky minulého storočia a pád Berlínskeho múru, symbolu dlhoročnej neslobody a rozdelenia nemeckého národa.
Vystavené plagáty a fotografie na nich skrývajú hlboké myšlienky o slobode a neslobode, o jednote a rozdelení, o demokracii a totalizme, o drsnej realite a nehasnúcich túžbach po slobodnom živote. Práve toto posolstvo sa dnes, na pozadí aktuálneho spoločensko-politického diania a vojnového konfliktu na Ukrajine, stáva mimoriadne silným.
Výstava „Totálny východ. Život v NDR“ je svojou myšlienkou úzko spätá s posolstvom Berlínskeho múru. Vďaka iniciatíve ThDr. Tibora Ujlackého, PhD., niekdajšieho hovorcu Ústavu pamäti národa, sa mesto Nitra zaradilo k miestam, na ktorých sú nainštalované jeho posledné fragmenty. Po slávnostnom otvorení výstavy sa konal pietny akt položenia vencov k pozostatkom Berlínskeho múru. Návštevníci výstavy si tak pripomenuli obete železnej opony, ktoré za túžbu po slobodnom živote v demokracii zaplatili svojím životom.
Popoludní sa na FF UKF konala prednáška veľvyslankyne Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku, Barbary Wolfovej, ktorej sa zúčastnili študenti germanistiky a translatológie. Prednáška bola venovaná nemecko-slovenským vzťahom posledných 30 rokov, ale aj aktuálnej kríze v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Na pôde FF UKF privítala veľvyslankyňu Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku, Barbaru Wolfovú, dekanka FF, doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD.
Putovná výstava „Totálny východ. Život v NDR“ potrvá do 28. apríla 2022.
Text: doc. PaedDr. Oľga Wrede, PhD., Katedra germanistiky FF
Fotografie: Roman Oravec (otvorenie výstavy), Mgr. Jalal Al-Ali, PhD. (prednáška)

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem