Výsledok volieb dekana FF UKF v Nitre

V pondelok 28. marca bol Akademickým senátom Filozofickej fakulty UKF v Nitre zvolený kandidát na funkciu dekana FF UKF v Nitre. Stal sa ním prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD.

dekan martin hetenyi

 
O 10.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Akademickej obce FF UKF v Nitre, na ktorom kandidát predstavil koncepciu rozvoja fakulty na obdobie rokov 2022 – 2026. Na zasadnutí sa zúčastnili viacerí hostia: prorektorka PhDr. Martina Pavlíková, PhD., prorektor doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., dekan FPVaI prof. RNDr. František Petrovič, PhD. a dekan PF doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD.
Po prezentácii kandidáta nasledovala konštruktívna diskusia o možnostiach napredovania fakulty v nadchádzajúcom období. Popoludní sa následne uskutočnilo zasadnutie AS FF UKF s jediným bodom programu – voľba kandidáta na funkciu dekana.
Prof. PhDr. Martinovi Hetényimu, PhD. srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov a síl v ďalšej práci. Zvolený kandidát sa ujme svojej funkcie po vymenovaní rektorom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Text: Mgr. Ervín Weiss, PhD. – predseda AS FF UKF v Nitre
Foto: Ing. Marián Mancír

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem