Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok do 31. marca 2023

Sleduj nás na sociálnych sieťach Facebook a Instagram 

Nové logo Ponitrianskeho múzea v Nitre navrhla študentka Katedry manažmentu kultúry a turizmu

Koncom roka 2021 Ponitrianske múzeum v Nitre vyhlásilo súťaž, ktorej zámerom bol redizajn pôvodného loga múzea a vytvorenie loga pri príležitosti 60-teho výročia založenia múzea.
Približne od roku 2002 múzeum používa dizajn čierno-bieleho loga, ktorého význam mnohí z nás nepoznajú, autor je neznámy. Na jednej strane nebolo logo nikdy vnímané ako absolútny základ vizuality značky, na strane druhej nebolo ani súčasťou propagačného štýlu múzea.
Múzeum vníma logo ako dôležitý marketingový nástroj, komunikačný prvok, ktorý odráža hodnoty a princípy inštitúcie a pomáha jej prezentovať sa kreatívnym spôsobom. Preto sa Ponitrianske múzeum v Nitre rozhodlo rozvíjať centrálny vizuálny prvok svojej identity – dizajn loga. Okrem toho si múzeum v tomto roku pripomenie 60-te výročie svojho založenia, čo je príležitosť ako pripomenúť verejnosti dôležitý význam múzea v spoločnosti a jeho významné postavenie pri formovaní a upevňovaní vzťahu verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu.
Dňa 22. februára 2022 sa uskutočnilo zasadnutie odbornej hodnotiacej komisie za účelom vyhodnotenia súťaže Logo Ponitrianskeho múzea v Nitre a Logo pri príležitosti 60-teho výročia múzea.
Komisia pracovala v nasledovnom zložení – zástupca zriaďovateľa Nitrianskeho samosprávneho kraja, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Nitre a zastupiteľov súkromného sektoru, pôsobiacich v oblasti marketingu a brandingu – spoločnosti Fotozolo a Galton Brands.
Do súťaže bolo predložených 19 grafických návrhov. Na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie sa návrh študentky Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Lenky Guzmickej, stal víťazným návrhom. Študenti pod odborným vedením PhDr. Romana Zimu, PhD., pripravili v rámci predmetov zameraných na marketing kultúry a cestovného ruchu viacero návrhov z ktorých do súťaže vybrali 3. A už dnes študenti navrhujú k výhernému logu rôzne komunikačné nástroje o ktorých sa dozviete čoskoro.
„Vo výsledku pôsobí nové logo veľkorysejšie a exkluzívnejšie, no pritom si zachováva požadovanú kontinuitu na pôvodný formát, nadčasovosť,“ hovorí Patrícia Žáčiková, riaditeľka múzea. Nové proporcie dodávajú nápisu viac vzdušnosti a farebný súlad medzi logom a dizajnom umožňuje celkové harmonickejšie vyznenie. „Najmä pre digitálne formáty, ako sú webové stránky a aplikácie, bude použitie jednoduchšie a otvorí nové príležitosti,“ dodáva riaditeľka múzea.

pm redisign4pm redisign6

pm redisign7

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem