Za prof. PhDr. M. Leščákom, CSc.

Dňa 18. 1. 2022 nás opustila vzácna osobnosť odboru etnológia, vedec a pedagóg prof. PhDr. Milan Leščák, CSc. (nar. 1940). Bol nielen zakladajúcim členom Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre (pôvodne Katedry folkloristiky a regionalistiky), určitý čas jej pracovníkom, ale aj milým kolegom a pedagógom. Zanechal za sebou nezmazateľnú stopu vo vednom odbore - či už svojou viac ako tri desaťročia trvajúcou prácou v Národopisnom (Etnologickom) ústave SAV v Bratislave, alebo v oblasti odbornej prípravy budúcich etnológov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a na Univerzite Komenského v Bratislave. V neposlednom rade bol autorom viacerých ťažiskových prác z oblasti slovesnej folkloristiky, folklorizmu a zostavovateľom a autorom významných knižných publikácií z obyčajovej kultúry.
Posledná rozlúčka s prof. PhDr. M. Leščákom, CSc. sa konala 26. 1. 2022 v bratislavskom krematóriu.
Česť jeho pamiatke!

spomienka fin

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem