Venovali sa téme rodiny, mládeže a kultúry

Dňa 18. novembra 2021 sa konala medzinárodná vedecká konferencia z cyklu VIII. Nitrianske sociologické kolokvium na tému RODINA – MLÁDEŽ – KULTÚRA (Oblasti záujmu a sociologických výskumov prof. Petra Ondrejkoviča a prof. Wojciecha Świątkiewicza). Podujatie organizovala Katedra sociológie Filozofickej fakulty UKF v spolupráci so Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri SAV pri príležitosti vzácnych životných jubileí menovaných osobností.
Po privítaní a básnickej vsuvke dr. Mariany Hraškovej odzneli podnetné prednášky odborníkov na vedecké dielo prof. Petra Ondrejkoviča a prof. Wojciecha Świątkiewicza – zo Slovenska, Poľska a Českej republiky. Prednášajúci z rôznych akademických prostredí v rámci dvoch sekcií vyzdvihli hlavné oblasti záujmu uvedených sociológov – najmä na poli sociológie rodiny, sociológie mládeže, sociológie kultúry, ale aj metodológie sociologických výskumov, sociálnej patológie, sociológie náboženstva, sociológie morálky a pod. Spomenuté sociologické subdisciplíny naznačujú, že oblasti záujmu a sociologických výskumov týchto vzácnych profesorov, ktorí boli značnú časť svojho života spojení aj s Katedrou sociológie Filozofickej fakulty UKF, sú vskutku bohaté a rôznorodé.
0001 2048
Prvá sekcia, ktorú moderovala dr. Monika Štrbová, bola venovaná vedeckému dielu prof. Petra Ondrejkoviča. V jej rámci odzneli príspevky prof. Zdenky Gadušovej, bývalej dekanky Filozofickej fakulty UKF (Profesor Peter Ondrejkovič – vedúca osobnosť v sociológii a sociálnej pedagogike), dr. Moniky Štrbovej, bývalej vedúcej Katedry sociológie Filozofickej fakulty UKF (Profesor Peter Ondrejkovič a jeho vklad do sociológie na UKF v Nitre), prof. Adriany Wiegerovej z Fakulty humanitných štúdií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, doc. Miluše Vítečkovej a dr. Miroslava Procházku z Pedagogickej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach (Medailón pozdravov z univerzít v Zlíne a Českých Budejoviciach). Prvú sekciu zakončil krátky príhovor prof. Petra Ondrejkoviča.
0006 2048
Druhá sekcia, ktorú moderoval doc. Ondrej Štefaňak, bola venovaná vedeckému dielu prof. Wojciecha Świątkiewicza. V jej rámci odzneli príspevky dr hab. Andrzeja Kaspereka z Fakulty sociálnych vied Sliezskej univerzity v Katowiciach (Sociológia kultúry profesora Wojciecha Świątkiewicza, teda o možnosti budovania sociológie par excellence humanistickej v dehumanizujúcom sa svete), dr. Ľubora Gála z Katedry sociológie Filozofickej fakulty UKF (O bohoch pre ľudí – prínos profesora Wojciecha Świątkiewicza v oblasti sociológie náboženstva) a doc. Ondreja Štefaňaka, vedúceho Katedry sociológie Filozofickej fakulty UKF (Koncepcia Obráteného Dekalógu profesora Wojciecha Świątkiewicza a jej verifikácia v prostredí slovenskej mládeže).
Druhú sekciu zakončili pozdravy, resp. gratulačné listy doc. Jarmily Maximovej – dekanky Filozofickej Fakulty UKF, dr hab. Arkadiusza Jabłońského – dekana Fakulty sociálnych vied Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline a prof. Janusza Mariańského – emeritného profesora tej istej univerzity. Nakoniec nasledoval krátky príhovor prof. Wojciecha Świątkiewicza, zhrnutie, poďakovanie účastníkom a záver podujatia.
Text  a foto: doc. Ondrej Štefaňak, FF – Katedra sociológie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem