Prezentácia programov Katedry translatológie na európskom fóre TEF 2021

Podujatie Translation Europe Forum, ktoré každoročne v Bruseli organizuje Európska komisia, je bezpochyby najväčšou iniciatívou európskych inštitúcií, ktorá vytvára platformu pre celoeurópsku diskusiu predstaviteľov jazykového trhu, národných jazykových inštitúcií, vzdelávacích inštitúcií, verejného sektora a zástupcov profesie v oblasti prekladu, tlmočenia a ďalších jazykových služieb. Tento rok sa trojdňové podujatie (3.-5.11. 2021) uskutočnilo online, avšak rovnako ako v predošlých ročníkoch ponúklo bohatý program zameraný na spoluprácu všetkých aktérov v oblasti komunikácie, prekladu a tlmočenia.
V rámci tradične ponúkaného panelu zameraného na komunikáciu medzi trhom a profesiou na jednej strane a vzdelávacími inštitúciami na strane druhej, bola do diskusie prizvaná aj vedúca Katedry translatológie FF UKF v Nitre (členka Výkonnej rady vzdelávacej siete European Master's Translation a členka Výkonnej rady výskumnej siete European Association for Studies in Screen Translation) Doc. Emília Perez. V rámci diskusie, ktorej sa zúčastnilo vyše 500 registrovaných účastníkov, hovorila o aktuálnych trendoch vo vzdelávaní v oblasti audiovizuálneho prekladu, dostupnosti a inklúzie. Diskutovala o potrebe rozvíjania trhovej kompetencie v tomto smere, ako aj o spôsoboch, akými možno v spolupráci s profesiou, predstaviteľmi trhu, predstaviteľmi verejného sektora a kultúrnej sféry nastaviť vzdelávací proces tak, aby reflektoval aktuálne požiadavky praxe. Spomínané stratégie kontinuálne katedra zavádza do svojich študijných programov už niekoľko rokov a v tejto oblasti je vo vzdelávaní v rámci translatológie pracovisko priekopníkom. Prestížne ocenenie v podobe domácej i medzinárodnej odozvy na tieto aktivity si preto nesmierne ceníme.
Mgr. Mária Koscelníková, PhD.

TEF 2021 1

TEF 2021 2

TEF 2021 3

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem