Dôležitosť obrazového materiálu počas výučby cudzieho jazyka

Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UKF v rámci Týždňa vedy a techniky zorganizovala 10. novembra 2021 online besedu s názvom „Obrazový materiál a jeho využitie počas dištančného vyučovania na nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania počas hodín cudzieho jazyka“, ktorá sa niesla v príjemnej, uvoľnenej a inšpiratívnej atmosfére.
Mgr. Martina Juričková, PhD. a Mgr. Ing. Svetlana Stančeková, PhD. nám prezradili, aké formy obrazového materiálu používajú počas dištančného vyučovania na hodinách cudzieho jazyka (anglického a nemeckého), ako často ich začleňujú do vyučovacieho procesu, v akej fáze vyučovacej hodiny je vhodné, nimi uvedené formy obrazového materiálu používať.
Počas besedy sa kolegyne zmienili o špecifikách, ktoré by mal učiteľ zohľadniť počas krátkodobej domácej prípravy na dištančné vyučovanie s využitím obrazového materiálu, uviedli ich stanovisko k tlačenej (printovej) podobe obrazového materiálu i v súčasnosti menej využívanej, no o to pútavejšej kreslenej podobe obrázkov samotným učiteľom i žiakmi.
Online beseda bola popretkávaná praktickými a overenými pedagogickými skúsenosťami našich milých kolegýň, ktoré aktívne s obrazovým materiálom pracujú a vedú k tomu aj svojich žiakov.
Kolegyne počas online besedy niekoľkokrát zdôraznili nevyhnutnosť používania obrazového materiálu na nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania, ktorý vzbudzuje u žiakov záujem, zvedavosť a neustále ich motivuje ku kreatívnej činnosti.
online beseda 13
Text a foto: Mgr. Ivana Horváthová, PhD. , FF - Katedra anglistiky a amerikanistiky

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem