Týždeň vedy a kultúry na Katedre rusistiky

Katedra rusistiky FF UKF v rámci TVaK usporiadala dňa 10. 11. 2021 prednášku Ruská próza vs. závislosti: dialóg beletrie a faktov. Mgr. P Lekeš, interný doktorand katedry rusistiky (absolvent učiteľského magisterského štúdia ruský jazyk a literatúra a psychológia), podrobil hrdinov klasickej ruskej literatúry drobnohľadu súčasnej adiktologickej diagnostiky, presnejšie – určoval u nich látkové i nelátkové závislosti (patologické hráčstvo, alkoholizmus, závislosť od ópia, morfia a kokaínu). „Pacientami“ boli hrdinovia diel A. S. Puškina (Piková dáma), F. M. Dostojevského (Hráč, Netočka Nezvanova), N. V. Gogoľa (Nevský prospekt), M. Bulgakova (Morfium) a V. Jerofejeva (Moskva-Petuški).
Pri diagnostike Mgr. P. Lekeš vychádzal z dvoch súčasných diagnostických manuálov – MKCH (Medzinárodná klasifikácia chorôb, 1989) a DSM (Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch, 2013), ktoré konfrontoval s konkrétnymi textovými ukážkami z literárnych diel.
Cieľom prednášky bolo poukázať na skutočnosť, že ruskí spisovatelia už v 19. storočia opísali mnohé choroby a závislosti, ktoré boli modernou lekárskou vedou pomenované a identifikované až v 20. storočí.
Prednáška sa realizovala v online formáte (zúčastnilo sa jej 84 poslucháčov) a vyvolala búrlivú diskusiu nielen o hrdinoch ruskej literatúry a ich autoroch, ale aj o deformáciách súčasnej reality, kedy človek uniká do iného sveta, často do sveta moderných závislostí.
krus TV1

krus TV2

 
Text: N. Muránska, Katedra rusistiky FF UKF

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem