Na slovíčko o slove s prof. Evou Tučnou

Dňa 10. marca 2015 sa v Nitrianskej synagóge uskutočnilo podujatie, ktoré patrí k tým sviatkom slova, ktoré sa organizujú pri príležitosti životných jubileí významných osobností. Bolo založené nielen na prednese a citovaní textov renomovanej literárnej vedkyne prof. PhDr. Evy Tučnej, CSc. , ale aj na opätovnom recipovaní jej vedeckých súdov a úsudkov v priereze niekoľkých desaťročí, ktoré ako vysokoškolská profesorka a bádateľka venovala otázkam literatúry určenej pre deti a mládež.
Jednou z najzaujímavejších tematických oblastí v literárnoteoretických prácach E. Tučnej je rozprávka a v súvislosti s ňou hneď na začiatku zaznelo: „ ,V rozprávke je všetko to, čo existuje v starých textoch, čo tvorí raison d ´etre: zápas dobra a zla a človekova priam existenčná nevyhnutnosť stáť na strane dobra, pretože zlo je formou zániku, je tým, čo ohrozuje život.´ Ľudová rozprávka je jedinečný žáner, ktorého hodnoty preverili storočia.“
Autori podujatia ponúkli prítomným aj pohľad iných literárnych vedcov a kritikov na diela prof. PhDr. Evy Tučnej, CSc. Vyvrcholením podujatia bolo vystúpenie rektora UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc., ktorý profesorke prečítal ďakovný list a pri príležitosti jej životného jubilea jej odovzdal Pamätnú medailu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. S príhovormi a blahoželaním vystúpil emeritný rektor prof. RNDr. Daniel Kluvanec, DrSc., ktorý vyzdvihol pôsobenie E. Tučnej v akademických funkciách. Prof. PhDr. Peter Liba, DrSc., ako dlhoročný spolupracovník – literárny vedec a rovnako emeritný rektor UKF v Nitre svoj príhovor rozšíril o kontext vedeckého bádania.
Prof. PhDr. Eve Tučnej, CSc., prišli blahoželať jej kolegovia a najmä priatelia, ktorí vytvorili slávnostnú a príjemnú atmosféru.
Viac sa o podujatí dočítate v univerzitnom časopise Náš čas 2/2015.
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem