Spomienka na autora Miguela Ángela Asturiasa

Pri príležitosti 122. výročia narodenia guatemalského spisovateľa, držiteľa Nobelovej ceny za literatúru, Miguela Ángela Asturiasa sa v Argentíne, v autorovom druhom domove, uskutočnila už tradičná spomienková udalosť. Tento rok boli oslovené viaceré vydavateľstvá po celom svete, aby sa podieľali na čítaní úryvkov z Asturiasových preložených diel, z ktorých bolo vyskladané spomienkové video. Organizátori podujatia, autorov syn Miguel Ángel Asturias Amado spolu s manželkou Beatriz Barrera, v rámci tejto iniciatívy oslovili aj našu kolegyňu, dr. Zuzanu Civáňovú z Katedry romanistiky FF UKF, ktorá čítala úryvok z poviedky Veľký býk zo zbierky Víkend v Guatemale a iné prózy (1975) v preklade známeho slovenského hispanistu Vladimíra Olerínyho.
asturias
Dr. Civáňová sa Asturiasovým dielam venovala vo svojej dizertačnej práci a v jeho rodnej Guatemale jej minulý rok vyšla v španielčine monografia Magicko-mýtická a archetypálna podstata vybraných diel Miguela Ángela Asturiasa: El Gran Lengua z pohľadu slovenských výskumov (La esencia mágicomítica y arquetípica de las obras escogidas de Miguel Ángel Asturias: El Gran Lengua desde la perspectiva de las investigaciones eslovacas), v ktorej sa vychádzajúc z Jungovej teórie archetypov a antropologických výskumov o mýtoch Clauda Léviho-Straussa interpretačno-analyticky zameriava na romány Pán Prezident (El señor presidente), Ľudia z kukurice (Hombres de maíz) a Zelený pápež (El Papa verde).
asturias2
Vďaka svojmu záujmu o (u nás takmer zabudnutého, no v druhej polovici 20. storočia veľmi prekladaného) hispanoamerického autora dr. Civáňová nadviazala spoluprácu s guatemalským vydavateľstvom Cultura, ktoré funguje pri Ministerstve kultúry a športu Guatemalskej republiky, najmä s jeho niekdajším šéfredaktorom Franciscom Moralesom Santosom, uznávaným guatemalským spisovateľom. Recenzentmi monografie boli Ariel Batres Villagrán, člen organizácie ADESCA, sústreďujúcej sa na šírenie a podporu guatemalskej kultúry, a Mario Roberto Morales, esejista, literárny kritik a člen Guatemalskej akadémie jazyka (Academia Guatemalteca de la Lengua).
Aj táto aktivita naznačuje, že zamestnanci Katedry romanistiky FF UKF majú bohaté skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou, vďaka ktorej pomáhajú dostávať slovenské výskumy v oblasti románskych jazykov ďaleko za hranice strednej Európy, pričom s tými svetovými udržujú rovnocenný dialóg. Svedčí o tom aj citácia z prológu ku knihe Civáňovej:
„Táto akademická práca o Asturiasovom diele je bezpochyby nesmiernym prínosom k výskumom latinskoamerického románu a osobitne k výskumom o našom ‚Gran Lengua‘ a jeho poetickom zobrazení guatemalskej interkulturality, na ktorú možno nahliadať ako na mikrokozmos, kde je obsiahnutá celá interkulturalita a subalternosť Latinskej Ameriky. Tie nielenže volajú po vlastnej literárnej integrácii (ako učinil Asturias a v rámci iných podobných tendencií napr. Lorca s populáciou ‚gitanos‘ v Španielsku, Nicolás Guillén a bratia Palés Matosovci so svojím zameraním na černošskú a mulatskú populáciu, alebo Mario de Andrade so svojou karnevalizáciou brazílskych ľudových mýtov), ale aj po ekonomickej a politickej integrácii, ako to taktiež vyjadril Gran Lengua v nespočetných dielach, v ktorých formuloval svoje spoločenské a politické myslenie.“(Roberto Morales, 2019, s. 10)
Text a foto: Mgr. Monika Šavelová, PhD., a Mgr. Zuzana Civáňová, PhD., FF – Katedra romanistiky

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem