Organizácia vzdelávania od 27. septembra 2021 do odvolania

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu a skutočnosť, že okres Nitra prechádza v rámci COVID automatu od pondelka 27. septembra 2021 do 1. stupňa ohrozenia, teda do červenej fázy, Filozofická fakulta UKF v Nitre prijíma nasledovné opatrenia:
  • v interiéri budov UKF platí povinnosť používať respirátor (okrem výnimiek podľa platného Covid automatu);
  • výučba pokračuje v prezenčnej forme v skupinách do 20 osôb (študenti + vyučujúci) v protokole základ;
  • výučba v skupinách nad 20 osôb sa realizuje dištančnou formou;
  • za účelom pokračovania v prezenčnej forme výučby môže vyučujúci rozdeliť študentov do menších skupín s počtom do 20 osôb, pričom zmeny nesmú spôsobiť kolíziu v už existujúcom rozvrhu študenta;
  • študenti zapísaní na rozvrhovú akciu budú o všetkých zmenách v realizácii predmetu vopred informovaní vyučujúcim predmetu, ideálne prostredníctvom prideleného školského mailu;
  • študijné programy, ktoré vzhľadom na vyššie počty študentov na väčšine predmetov nedokážu prispôsobiť rozvrh nastaveným opatreniam, prejdú do dištančnej formy vyučovania – povinnosť informovať o tejto skutočnosti má vedúci/vedúca katedry po dohode s dekanátom FF UKF v Nitre prostredníctvom webovej stránky katedry;
  • vyučujúci sú povinní viesť evidenciu dochádzky študentov na výučbových aktivitách uskutočňovaných prezenčnou formou;
  • študenti sú povinní priebežne sledovať informácie o prípadných zmenách organizácie vzdelávania na webových stránkach fakulty a jej pracovísk.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem