Rozvoj turizmu v Kysáči

Dňa 20. januára 2015 sa v Kysáči stretli zástupcovia domáceho Miestneho spoločenstva s delegáciou z Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Hlavným cieľom stretnutia bolo rokovanie o spolupráci v oblasti rozvoja vidieckeho turizmu a agroturizmu. Zúčastnil sa ho predseda RMS v Kysáči Ján Slávik, predseda komunálnej komisie Nedeljko Lugonja, čestný predseda Matice slovenskej v Srbsku Rastislav Surový a prítomní boli aj predstavitelia kysáčskych podnikateľov. Zo Slovenska prišli prof. Jaroslav Čukan, doc. Boris Michalík, doc. Ladislav Lenovský, dr. Michal Kurpaš a dr. Roman Zima. Jaroslav Čukan a jeho tím sa už podieľali na vzniku viacerých monografií o dolnozemských Slovákoch (monografie o Pivnici, Boľovciach, Silbaši, Soľanoch v Chorvátsku, Butíne, Borumlaku a Varzali v Rumunsku). Majú teda dostatok skúseností s vojvodinským prostredím a s tradičnou kultúrou zahraničných Slovákov.
Kysáčania v úvode rokovania predstavili svoju dedinu a jej silné stránky (poľnohospodársky potenciál, gastronómia, geografická poloha a pod.), pričom objektívne pomenovali aj negatíva brzdiace rozvoj obce (administratívne začlenenie k Novému Sadu, nezamestnanosť, zlý stav komunálnych budov atď). Zástupcovia z nitrianskej univerzity informovali o svojich skúsenostiach s manažmentom turizmu a o rozvojových projektoch, ktoré doposiaľ realizovali na Slovensku (mikroregión Biely Kameň pri Leviciach, mikroregión Tríbečsko pri Zlatých Moravciach, mikroregión Radošinka pri Nitre, región Šariš).
Turizmus je významným faktorom rozvoja regiónov. Vytvára pracovné miesta a v lokalitách, kde chýbajú priemyselné podniky je, popri poľnohospodárstve, často jediným zdrojom rastu regionálnej ekonomiky. Podľa potenciálu, ktorý sa v nich nachádza, môže ísť o rekreačný, športový, kultúrny, kúpeľný a obchodný cestovný ruch. Z hľadiska foriem môže ísť o mestský, prímestský, vidiecky, horský a prímorský turizmus.
Dedina Kysáč má dobrú polohu pre rozvoj turizmu. Leží neďaleko najväčšieho mesta Vojvodiny – Nového Sadu, niekoľko kilometrov od európskeho veľtoku – Dunaja aj petrovského Petrolandu. Ide pritom o vidiecke prostredie, ktoré ponúka mnoho možností  ako prilákať návštevníkov – turistov. Potenciál naznačuje možnosti rozvoja rekreačného a kultúrneho cestovného ruchu prostredníctvom prímestského a vidieckeho turizmu a agroturistiky.
Zo vzájomnej spolupráce by mal vzniknúť dokument Stratégia rozvoja turizmu v Kysáči, ktorý pomenuje možnosti, ktoré dedina má a naznačí cesty, ako tieto možnosti využívať. Súčasťou projektu bude aj realizácia niekoľkých odborných prednášok pre domácich obyvateľov o tom, ako môžu sami využiť potenciál vlastného hospodárstva či domácnosti, prilákať turistov a získať tak finančné prostriedky. Stratégii bude predchádzať opakovaný výskum turistického a kultúrneho potenciálu a celý projekt bude trvať od jari 2015 do leta 2016. Špecifikom je, že na realizácii projektu sa budú podieľať aj študenti Katedry manažmentu kultúry a turizmu z Vojvodiny, ktorí študujú na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
Zostáva len dúfať, že spolupráca Kysáčanov a Nitranov bude pokračovať na vysokej úrovni a výsledky ich zámeru prinesú osoh nielen samotnej dedine, ale stanú sa inšpiráciou aj pre iné prostredia.
Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem