Predlžujeme termín na podávanie prihlášok na vybrané študijné programy externého bakalárskeho štúdia do 15.8.2018

 

Viac info

Cyrilo-metodské slávnosti

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa pravidelne podieľa na organizácii Cyrilo-metodských slávností s názvom Nitra, milá Nitra. V predvečer Sviatku Sv. Cyrila a Metoda v Správach RTVS informovali o prínose misie solúnskych bratov pre európsku kultúru

ČÍTAJTE VIAC

Katedra germanistiky na kongrese v Ružomberku

Dňa 2. - 3. júla 2018 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku konal germanistický kongres Deutschkongress 2018. Kongres bol venovaný podpore výučby nemeckého jazyka na všetkých stupňoch vzdelávania a nadviazaniu kontaktov medzi vzdelávacími inštitúciami a firemnou sférou.

ČÍTAJTE VIAC

Medzinárodná vedecká spolupráca v Skopje a Štipe

V dňoch 25. - 27. júna 2018 absolvoval profesor Roman Králik (FF UKF) niekoľko pracovných stretnutí v hlavnom meste Skopje (Macedónsko) s predstaviteľmi univerzít: Prof. Maja Jakimovska-Tosič, PhD. a Dr. Sonja Stojmenska Elzeser z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje

ČÍTAJTE VIAC

O Slovensku v angličtine – kreatívny deň na ZŠ Tribečská, Topoľčany

22. júna 2018 sa sedem študentov Filozofickej fakulty dvojodborového učiteľského študijného programu anglický jazyk v kombinácii pod vedením doktorandky Mgr. Ivany Horváthovej podujalo na netradičný experiment. Barbora Kornhauserová, Patrik Lörinc, Bc. Jana Havettová, Lucia Maková, Bc. Lenka Šubová, Bc. Veronika Kyjaková a Františka Kupkovičová navštívili ZŠ Tribečská, Topoľčany,

ČÍTAJTE VIAC

Nová kniha v spolupráci s Torontskou univerzitou

Práve v týchto dňoch bola publikovaná kniha Kierkegaard and Classical Greek Thought v sérii Acta Kierkegaardiana, ktorá je už siedmou publikáciou v tejto sérii a bola skompletizovaná v úzkej spolupráci medzi Filozofickou fakultou UKF a prestížnou kanadskou The University of Toronto.

ČÍTAJTE VIAC

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem