Logo UKF
Katedry, centrá, ústavy
 • Dekanát Filozofickej fakulty
  Štefánikova 67, 949 74 Nitra
  tel: +421 37 6408 450
  fax: +421 37 6408 500
  e-mail: dekanatff@ukf.sk
 • Jazykové centrum
  prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD.
  riaditeľka
  Hodžova 1, 949 74 Nitra
  www.jc.ff.ukf.sk
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  Mgr. Elena Ciprianová, PhD.
  vedúca katedry
  Štefánikova 67, 949 74 Nitra
  www.kaa.ff.ukf.sk
 • Katedra archeológie
  doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
  vedúca katedry
  Hodžova 1, 949 74 Nitra
  www.karch.ff.ukf.sk
 • Katedra etnológie a folkloristiky
  doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.
  vedúca katedry
  Hodžova 1, 949 74 Nitra
  www.ketno.ff.ukf.sk
 • Katedra filozofie
  Mgr. Richard Sťahel, PhD.
  vedúci katedry
  Hodžova 1, 949 74 Nitra
  www.kfi.ff.ukf.sk
 • Katedra germanistiky
  PhDr. Roman Trošok, CSc.
  vedúci katedry
  Štefánikova 67, 949 74 Nitra
  www.kger.ff.ukf.sk
 • Katedra histórie
  prof. Janka Hečková, CSc.
  vedúca katedry
  Hodžova 1, 949 74 Nitra
  www.khis.ff.ukf.sk
 • Katedra kulturológie
  doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
  vedúci katedry
  Hodžova 1, 949 74 Nitra
  www.kkult.ff.ukf.sk
 • Katedra manažmentu kultúry a turizmu
  prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
  vedúci katedry
  Hodžova 1, 949 74 Nitra
  www.kmkt.ff.ukf.sk
 • Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
  PhDr. Tomáš Koprda, PhD.
  vedúci katedry
  Dražovská 4, 949 74 Nitra
  www.kmkr.ff.ukf.sk
 • Katedra muzeológie
  prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.
  vedúci katedry
  Hodžova 1, 949 74 Nitra
  www.kmuz.ff.ukf.sk
 • Katedra náboženských štúdií
  doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD.
  vedúci katedry
  Hodžova 1, 949 74 Nitra
  www.knabs.ff.ukf.sk
 • Katedra politológie a európskych štúdií
  prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
  vedúci katedry
  B. Slančíkovej 1, 949 74 Nitra
  www.kpes.ff.ukf.sk
 • Katedra romanistiky
  doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD.
  vedúca katedry
  Hodžova 1, 949 74 Nitra
  www.krom.ff.ukf.sk
 • Katedra rusistiky
  prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
  vedúca katedry
  Štefánikova 67, 949 74 Nitra
  www.krus.ff.ukf.sk
 • Katedra slovenskej literatúry
  doc. PhDr. Igor Hochel, PhD.
  vedúci katedry
  Štefánikova 67, 949 74 Nitra
  www.ksl.ff.ukf.sk
 • Katedra slovenského jazyka
  prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
  vedúci katedry
  Štefánikova 67, 949 74 Nitra
  www.ksj.ff.ukf.sk
 • Katedra sociológie
  PhDr. Monika Štrbová, PhD.
  vedúca katedry
  B. Slančíkovej 1, 949 74 Nitra
  www.ksoc.ff.ukf.sk
 • Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
  prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc.
  vedúci katedry
  Hodžova 1, 949 74 Nitra
  www.kvae.ff.ukf.sk
 • Katedra žurnalistiky
  doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD.
  vedúca katedry
  B. Slančíkovej 1, 949 74 Nitra
  www.kzur.ff.ukf.sk
 • Mediálne centrum
  Ing. Jaroslav Dóczy, PhD.
  riaditeľ
  B. Slančíkovej 1, 949 74 Nitra
  www.mc.ff.ukf.sk

 • Stredoeurópsky výskumný ústav Sørena Kierkegaarda
  doc. PaedDr. Roman Králik, ThD.
  riaditeľ ústavu
  Hodžova 1, 949 74 Nitra
  www.ceri.sk
 • Tlmočnícky ústav
  prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.
  riaditeľka ústavu
  Štefánikova 67, 949 74 Nitra
  www.tu.ff.ukf.sk
 • Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
  (estetika, estetická výchova)

  Mgr. Miroslava Režná, PhD.
  riaditeľka ústavu
  Štefánikova 67, 949 74 Nitra
  www.uluk.ff.ukf.sk
 • Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
  doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
  riaditeľ ústavu
  Štefánikova 67, 949 74 Nitra
  www.ukm.ff.ukf.sk