Logo UKF

Image Links

 

 

UKF
Etnologické dni 2014
Etnologické dni je názov podujatia, ktoré od roku 2005 každoročne organizuje Katedra etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Podujatie je venované nielen študentom a pracovníkom UKF v Nitre Prepojenie Čítať celý článok...
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na cyklus vedeckých prednášok, organizovaný pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF.
Prepojenie Čítať celý článok...
Predĺženie termínu podávania prihlášok
Dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre oznamuje, že predlžuje termín podávania prihlášok na vybrané študijné programy denného a externého bakalárskeho štúdia do 30. 4. 2014. 
Prepojenie Čítať celý článok...
Časopis Topics in Linguistics akceptovaný databázou Scopus
Medzinárodný vedecký časopis Topics in Linguistics, ktorý dvakrát ročne vydáva Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre, bol akceptovaný Prepojenie Čítať celý článok...
Katedra archeológie bola spoluorganizátorom kolokvia venovaného obnove hradov
Vo štvrtok 27.2.2014 sa v priestoroch Starej radnice vo Zvolene uskutočnilo kolokvium venované Prezentácii projektov podporených v programe Prepojenie Čítať celý článok...