Logo UKF

Image Links

 

 

UKF
Ceny dekana FF UKF za rok 2014
Na predvianočnom stretnutí pracovníkov Filozofickej fakulty UKF v Nitre  11. decembra 2014 odovzdal prof. Bernard Garaj, CSc. najúspešnejším tvorivým pracovníkom fakulty Cenu dekana za rok 2014 Prepojenie Čítať celý článok...
Vyhodnotenie súťaže Mladý prekladateľ 2014
Dňa 5.12.2014 sa v miestnosti P6 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov druhého ročníka súťaže Mladý prekladateľ. Hlavným cieľom projektu je podporiť štúdium Prepojenie Čítať celý článok...
Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda
Pri príležitosti 100. výročia narodenia slovenského literárneho vedca, editora a prekladateľa Mikuláša Bakoša (1914 – 1972) Katedra slovenskej literatúry Filozofickej fakulty UKF v Nitre usporiadala dňa 26. novembra Prepojenie Čítať celý článok...
Odovzdali sa Ceny Pavla Straussa za rok 2014
Dňa 25. 11. 2014 sa v priestoroch Starého divadla Karola Spišáka v Nitre uskutočnilo odovzdávanie Cien Pavla Straussa za rok 2014. Cenu za trvalý prínos do kultúry a umenia si prevzali hudobný skladateľ Prepojenie Čítať celý článok...
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na cyklus vedeckých prednášok, organizovaný pod záštitou dekana Prepojenie Čítať celý článok...