Logo UKF

Image Links

 

 

UKF
Rozvoj turizmu v Kysáči: Odborníci z Nitry pomôžu domácim využiť potenciál vlastnej dediny
Dňa 20. januára 2015 sa v Kysáči stretli zástupcovia domáceho Miestneho spoločenstva s delegáciou z Katedry manažmentu kultúry a turizmu Prepojenie Čítať celý článok...
Najlepšie študentské slogany o katedrách FF UKF
Do súťaže o najlepší slogan propagujúci materinskú katedru, na ktorej sa študenti venujú štúdiu francúzskeho jazyka sa zapojili počas frankofónneho večierka študenti katedry translatológie, katedry romanistiky a katedry Prepojenie Čítať celý článok...
Ceny dekana FF UKF za rok 2014
Na predvianočnom stretnutí pracovníkov Filozofickej fakulty UKF v Nitre  11. decembra 2014 odovzdal prof. Bernard Garaj, CSc. najúspešnejším tvorivým pracovníkom fakulty Cenu dekana za rok 2014 Prepojenie Čítať celý článok...
Vyhodnotenie súťaže Mladý prekladateľ 2014
Dňa 5.12.2014 sa v miestnosti P6 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov druhého ročníka súťaže Mladý prekladateľ. Hlavným cieľom projektu je podporiť štúdium Prepojenie Čítať celý článok...
Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda
Pri príležitosti 100. výročia narodenia slovenského literárneho vedca, editora a prekladateľa Mikuláša Bakoša (1914 – 1972) Katedra slovenskej literatúry Filozofickej fakulty UKF v Nitre usporiadala dňa 26. novembra Prepojenie Čítať celý článok...