Logo UKF

Image Links

 
UKF
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na cyklus vedeckých prednášok, organizovaný pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF.
Prepojenie Čítať celý článok...
Deň otvorených dverí 2015
Deň otvorených dverí je pre našu fakultu každoročne významnou udalosťou. Aj keď sa opakuje pravidelne, pristupujeme k nej vždy s primeranou dávkou nasadenia a optimizmu. Snažíme sa, aby sme z roka na rok priniesliPrepojenie Čítať celý článok...
Rozvoj turizmu v Kysáči: Odborníci z Nitry pomôžu domácim využiť potenciál vlastnej dediny
Dňa 20. januára 2015 sa v Kysáči stretli zástupcovia domáceho Miestneho spoločenstva s delegáciou z Katedry manažmentu kultúry a turizmu Prepojenie Čítať celý článok...
Najlepšie študentské slogany o katedrách FF UKF
Do súťaže o najlepší slogan propagujúci materinskú katedru, na ktorej sa študenti venujú štúdiu francúzskeho jazyka sa zapojili počas frankofónneho večierka študenti katedry translatológie, katedry romanistiky a katedry Prepojenie Čítať celý článok...
Ceny dekana FF UKF za rok 2014
Na predvianočnom stretnutí pracovníkov Filozofickej fakulty UKF v Nitre  11. decembra 2014 odovzdal prof. Bernard Garaj, CSc. najúspešnejším tvorivým pracovníkom fakulty Cenu dekana za rok 2014 Prepojenie Čítať celý článok...