Logo UKF

Image Links

 

 

UKF
Svetový deň turizmu opäť aj na UKF v Nitre
30. septembra 2014 usporiada Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre už deviatykrát celodenné podujatie, ktoré má pripomenúť význam cestovného ruchu. K cieľom patrí vzbudiť v návštevníkoch záujem Prepojenie Čítať celý článok...
Návšteva z Univerzity v Guadalajare
V dňoch 14. až 21. júla 2014 navštívili Filozofickú fakultu UKF akademickí pracovníci z Univerzity v Guadalajare v Mexiku, aby sa bližšie zoznámili s pedagógmi a vedcami z Katedry romanistiky a iniciovali konkrétnu formu Prepojenie Čítať celý článok...
logoFilozofická fakulta UKF vedie v počte akademických mobilít
SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) svojimi službami vo forme administrácie štipendijných a grantových programov prispieva k internacionalizácii vzdelávania, vedy a výskumu na Slovensku Prepojenie Čítať celý článok...
Letná škola archeológie 2014: Od pravekého hradiska k stredovekému hradu
Katedra archeológie FF UKF organizuje v júli a auguste 2014 už 5. ročník medzinárodnej letnej školy archeológie pod vedením doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinovej Prepojenie Čítať celý článok...
To je úspech! Brusel si vybral translatológiu v Nitre
Začiatkom mesiaca Európska komisia zverejnila zoznam univerzít, ktorým udelila značku kvality „Európske magisterské štúdium prekladateľstva“ (European Master's in Translation – EMT). Značka kvality EMT Prepojenie Čítať celý článok...