Logo UKF

Image Links

 

 

UKF
Otvorenie akademického roka 2014/2015
V utorok 23.9.2014 sa na našej univerzite začal nový akademický rok 2014/2015. Slávnostné otvorenie za účasti mnohých významných osobností akademického, politického a verejného života ako aj našich pedagógov Prepojenie Čítať celý článok...
Konferencia Preklad a kultúra 5
V dňoch 17.-18. septembra 2014 sa na pôde našej univerzity uskutočnil v poradí už piaty ročník medzinárodnej translatologickej konferencie Preklad a kultúra. Nitrianska Katedra translatológie v spolupráci Prepojenie Čítať celý článok...
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na cyklus vedeckých prednášok, organizovaný pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF.
Prepojenie Čítať celý článok...
Svetový deň turizmu opäť aj na UKF v Nitre
30. septembra 2014 usporiada Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre už deviatykrát celodenné podujatie, ktoré má pripomenúť význam cestovného ruchu. K cieľom patrí vzbudiť v návštevníkoch záujem Prepojenie Čítať celý článok...
Návšteva z Univerzity v Guadalajare
V dňoch 14. až 21. júla 2014 navštívili Filozofickú fakultu UKF akademickí pracovníci z Univerzity v Guadalajare v Mexiku, aby sa bližšie zoznámili s pedagógmi a vedcami z Katedry romanistiky a iniciovali konkrétnu formu Prepojenie Čítať celý článok...